Истраживачи

A

Мира Аничић Урошевић mira.anicic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику животне средине
Душан Арсеновић dusan.arsenovic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Јасмина Атић jasmina.atic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јуси Аувинен jusi.auvinen@ipb.ac.rs Лабораторија за физику високих енергија
Соња Ашкрабић sonja.askrabic@ipb.ac.rs Лабораторија за наноструктуре

Б

Биљана Бабић biljana.babic@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Неда Бабуцић neda.b@ipb.ac.rs  
Евелин Бакош evelin.bakos@ipb.ac.rs Лабораторија за физику високих енергија
Антун Балаж antun.balaz@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Радомир Бањанац radomir.banjanac@ipb.ac.rs Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Ива Бачић iva.bacic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Александар Белић aleksandar.belic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Ларс Бемстер lars.bemster@ipb.ac.rs Лабораторија за физику високих енергија
Александар Богојевић aleksandar.bogojevic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Бојана Бокић bojana.bokic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Никола Бошковић nikola.boskovic@ipb.ac.rs Лабораторија за метаматеријале
Данило Бошњаковић danko.bosnjakovic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Марта Букумира marta.bukumira@ipb.ac.rs Лабораторија за биофизику
Андреј Буњац andrej.bunjac@ipb.ac.rs Лабораторија за атомске сударне процесе

В

Дарко Васиљевић darko.vasiljevic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Јадранка Васиљевић jadranka.vasiljevic@ipb.ac.rs Лабораторија за нелинеарну фотонику
Борислав Васић borislav.vasic@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале
Ивана Васић ivana.vasic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Никола Веселиновић nikola.veselinovic@ipb.ac.rs Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Милица Винић milica.vinic@ipb.ac.rs Лабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Бојана Вишић bojana.visic@ipb.ac.rs Лабораторија за чврсто стање
Марко Војиновић marko.vojinovic@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Ана Вранић ana.vranic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Ненад Врањеш nenad.vranjes@ipb.ac.rs Лабораторија за физику високих енергија
Марија Врањеш-Милосављевић marija.vranjes.milosavljevic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику високих енергија
Слободан Врховац slobodan.vrhovac@ipb.ac.rs Лабораторија за статистичку физику комплексних система
Душан Вудраговић dusan.vudragovic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Јасна Вујин jasna.vujin@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале
Ненад Вукмировић nenad.vukmirovic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Јакша Вучичевић jaksa.vucicevic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци

Г

Мартина Гилић martina.gilic@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживање у области електронских  материјала
Душан Грујић dusan.grujic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Зоран Грујић zoran.grujic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Мирјана Грујић-Бројчин mirjana.grujic.brojcin@ipb.ac.rs Лабораторија за чврсто стање

Д

Љубица Давидовић ljubica.davidovic@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Владимир Дамљановић vladimir.damljanovic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Миљан Дашић miljan.dasic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Алекса Денчевски aleksa.dencevski@ipb.ac.rs Лабораторија за биофизику
Јелена Димитријевић jelena.dimitrijevic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Вељко Дмитрашиновић veljko.dmitrasinovic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Зорана Дохчевић-Митровић zorana.dohcevic@ipb.ac.rs Лабораторија за наноструктуре
Александар Драгић aleksandar.dragic@ipb.ac.rs Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Саша Дујко sasa.dujko@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме

Ђ

Дејан Ђокић dejan.djokic@ipb.ac.rs Лабораторија за наноструктуре
Магдалена Ђорђевић magdalena.djordjevic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику високих енергија
Михаило Ђорђевић mihailo.djordjevic@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Сања Ђурђић Мијин sanja.djurdjic.mijin@ipb.ac.rs Лабораторија за чврсто стање

Ж

Лидија Живковић lidija.zivkovic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику високих енергија
Душан Жигић dusan.zigic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику високих енергија

И

Илија Иванишевић ilija.ivanisevic@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Марија Ивановић marija.ivanovic@ipb.ac.rs Лабораторија за нелинеарну фотонику
Љубинко Игњатовић ljubinko.ignjatovic@ipb.ac.rs Лабораторија за астрофизику и физику јоносфере
Анђелија Илић andjelija.ilic@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Бојана Илић bojana.ilic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику високих енергија
Лука Илић luka.ilic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику животне средине
Горан Исић goran.isic@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале

Ј

Зорица Јакшић zorica.jaksic@ipb.ac.rs Лабораторија за статистичку физику комплексних система
Вељко Јанковић veljko.jankovic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Јована Јелић jovana.jelic@ipb.ac.rs Лабораторија за биофизику
Рака Јовановић raka.jovanovic@ipb.ac.rs Лабораторија за нелинеарну физику
Оливера Јовановић olivera.jovanovic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Гордана Јовановић gordana.jovanovic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику животне средине
Марко Јовановић marko.jovanovic@ipb.ac.rs Лабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Драгана Јовић Савић dragana.jovic@ipb.ac.rs Лабораторија за нелинеарну фотонику
Дејан Јоковић dejan.jokovic@ipb.ac.rs Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Милан Јоцић milan.jocic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци

К

Давид Кнежевић david.кnezevic@ipb.ac.rs Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Александер Ковачевић aleksander.кovacevic@ipb.ac.rs Лабораторија за ласерску интеракцију са материјалима и ласере
Предраг Коларж predrag.кolarz@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Бранко Коларић branko.кolaric@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Зорица Константиновић zorica.кonstantinovic@ipb.ac.rs Лабораторија за чврсто стање
Филип Крајинић dusan.krajinic@ipb.ac.rs  
Александар Крмпот aleksandar.кrmpot@ipb.ac.rs Лабораторија за биофизику
Маја Кузманоски maja.кuzmanoski@ipb.ac.rs Лабораторија за физику животне средине
Амит Кумар amit.кumar@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме

Л

Зорица Лазаревић zorica.lazarevic@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Ненад Лазаревић nenad.lazarevic@ipb.ac.rs Лабораторија за чврсто стање
Јасмина Лазаревић jasmina.lazarevic@ipb.ac.rs Лабораторија за чврсто стање
Саша Лазовић sasa.lazovic@ipb.ac.rs Лабораторија за биомиметику
Владимир Лазовић vladimir.lazovic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Марина Лекић marina.lekic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Владимир Лончар vladimir.loncar@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Драган Лукић dragan.lukic@ipb.ac.rs Лабораторија за фотоакустику

М

Вељко Максимовић veljko.maksimovic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику високих енергија
Дејан Малетић dejan.maletic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Димитрије Малетић dimitrije.maletic@ipb.ac.rs Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Гордана Маловић gordana.malovic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јелена Маљковић jelena.maljkovic@ipb.ac.rs Лабораторија за атомске сударне процесе
Драгана Марић dragana.maric@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јелена Марјановић jelena.marjanovic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Драган Маркушев dragan.markusev@ipb.ac.rs Лабораторија за фотоакустику
Драгана Маркушев dragana.markusev@ipb.ac.rs  
Александар Матковић aleksandar.matkovic@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале
Жарко Медић zarko.medic@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале
Зоран Мијић zoran.mijic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику животне средине
Сузана Миладић suzana.miladic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Мирјана Милетић mirjana.miletic@ipb.ac.rs Лабораторија за наноструктуре
Тијана Милићевић tijana.milicevic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику животне средине
Милица Миловановић milica.milovanovic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Ана Милосављевић ana.milosavljevic@ipb.ac.rs Лабораторија за чврсто стање
Ивана Милошевић ivana.milosevic@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале
Јелена Митрић jelena.mitric@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Петар Митрић petar.mitric@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Марија Митровић-Данкулов marija.mitrovic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Бранка Мурић branka.muric@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику

Н

Станко Недић stanko.nedic@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале
Жељка Никитовић zeljka.nikitovic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Бојан Николић bojan.nikolic@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Станко Николић stanko.nikolic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Марко Николић marko.nikolic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику материјала под екстремним условима
Александра Нина aleksandra.nina@ipb.ac.rs Лабораторија за астрофизику и физику јоносфере

О

Данијел Обрић danijel.obric@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Марко Опачић marko.opacic@ipb.ac.rs Лабораторија за чврсто стање

П

Даница Павловић danica.pavlovic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Радмила Панајотовић radmila.panajotovic@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале
Дејан Пантелић dejan.pantelic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Новица Пауновић novica.paunovic@ipb.ac.rs Лабораторија за наноструктуре
Мирјана Перишић mirjana.perisic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику животне средине
Милан Петровић milan.petrovic@ipb.ac.rs Лабораторија за нелинеарну физику
Никола Петровић nikola.petrovic@ipb.ac.rs Лабораторија за нелинеарну физику
Анђелија Петровић andjelija.petrovic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јелена Пешић jelena.pesic@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале
Душка Поповић duska.popovic@ipb.ac.rs Лабораторија за атомске сударне процесе
Марица Поповић marica.popovic@ipb.ac.rs  
Слободан Првановић slobodan.prvanovic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Соња Предин sonja.predin@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Невена Пуач nevena.puac@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Марија Пуач marija.puac@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме

Р

Маја Рабасовић maja.rabasovic@ipb.ac.rs Лабораторија за атомске сударне процесе
Михаило Рабасовић mihailo.rabasovic@ipb.ac.rs Лабораторија за биофизику
Тијана Раденковић tijana.radenkovic@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Михајло Радмиловић mihajlo.radmilovic@ipb.ac.rs Лабораторија за биофизику
Марија Радмиловић Рађеновић marija.radjenovic@ipb.ac.rs Лабораторија за нелинеарну фотонику
Иван Радојичић ivan.radojicic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Милан Радоњић milan.radonjic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Милош Радоњић milos.radonjic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Данило Ракоњац danilo.rakonjac@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Урош Ралевић uros.ralevic@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале
Милош Ранковић milos.rankovic@ipb.ac.rs Лабораторија за атомске сударне процесе
Зоран Распоповић zoran.raspopovic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јасна Ристић-Ђуровић jasna.ristic@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Небојша Ромчевић nebojsa.romcevic@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Маја Ромчевић maja.romcevic@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживања у области електронских материјала

С

Михаило Савић mihailo.savic@ipb.ac.rs Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Светлана Савић-Шевић svetlana.savic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Ненад Сакан nenad.sakan@ipb.ac.rs Лабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Бранислав Салатић branislav.salatic@ipb.ac.rs Лабораторија за ласерску интеракцију са материјалима и ласере
Игор Салом igor.salom@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Ненад Селаковић nenad.selakovic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Дејан Симић dejan.simic@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Илија Симоновић ilija.simonovic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Ненад Симоновић nenad.simonovic@ipb.ac.rs Лабораторија за атомске сударне процесе
Јелена Смиљанић jelena.smiljanic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Коста Спасић кosta.spasic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Владимир Срећковић vladimir.sreckovic@ipb.ac.rs Лабораторија за астрофизику и физику јоносфере
Биљана Станков biljana.stankov@ipb.ac.rs Лабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Игор Станковић igor.stankovic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Димитрије Степаненко dimitrije.stepanenko@ipb.ac.rs Лабораторија за наноструктуре
Павле Стипсић pavle.stipsic@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Бојан Стојадиновић bojan.stojadinovic@ipb.ac.rs Лабораторија за наноструктуре
Даница Стојиљковић danica.stojiljkovic@ipb.ac.rs Лабораторија за грануларне материјале
Андреја Стојић andreja.stojic@ipb.ac.rs Лабораторија за физику животне средине
Стефан Стојку stefan.stojku@ipb.ac.rs Лабораторија за физику високих енергија
Александра Стринић aleksandra.strinic@ipb.ac.rs Лабораторија за нелинеарну физику

Т

Ћ

Саша Ћирковић sasa.cirkovic@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Милица Ћурчић milica.curcic@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Марија Ћурчић marija.curcic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику

У

Владимир Удовичић vladimir.udovicic@ipb.ac.rs Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику

Ф

Милена Филиповић milena.filipovic@ipb.ac.rs Лабораторија за наноструктуре
Игор Франовић igor.franovic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци

Х

Ц

Марко Цвејић marko.cvejic@ipb.ac.rs Лабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Бранислав Цветковић branislav.cvetkovic@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Дарја Цветковић darja.cvetkovic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци

Ч

Михаило Чубровић mihailo.cubrovic@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци

Ш

Драгутин Шевић dragutin.sevic@ipb.ac.rs Лабораторија за атомске сударне процесе
Марија Шиндик marija.sindik@ipb.ac.rs Лабораторија за примену рачунара у науци
Никола Шкоро nikola.skoro@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Андријана Шолајић andrijana.solajic@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале
Јулија Шћепановић julija.scepanovic@ipb.ac.rs Лабораторија за статистичку физику комплексних система
Маја Шћепановић maja.scepanovic@ipb.ac.rs Лабораторија за чврсто стање