Стратешки партнери и сарадње

Институт сарађује са водећим научним организацијама из Србије истовремено негујући везе са бројним универзитетима и лабораторијама у свету

Институт за физику негује сарадњу са сродним научно-истраживачким и образовним установама. Гајећи дух врхунских фундаменталних и примењених истраживања, сродне идеје препознаје у другим установама у земљи и иностранству, па са њима гради сарадњу. Истраживачи Института сарађују са својим колегама и истраживачким тимовима из других домаћих научних организација, а такође гаје и продубљују везе са бројним универзитетима и лабораторијама у свету. Кроз међународне пројекте и студијске боравке у иностранству истраживачи сарађују са колегама у иностранству, а неке од установа са којима сарађују, дугогодишњи су и традиционални партнери и самог Института.

Препознавање изузетних научних установа у земљи и повезивање са њима такође је један од циљева које Институт себи поставља. Важну улогу у овим везама играју стратешка партнерства која представљају формализовање сарадње са одабраним институтцијама и њихово укључивање у процес развоја Верокио центра. Стратешко партнерство обухвара читав низ заједничких активности које би требало да воде ка унапређењу образовања, јачању научног и креативног рада и капацитета за развој иновација.

Национални стратешки партнери

Машински факултет, Универзитет у Београду је институција од националног значаја за Републику Србију и једна од најзначајнијих наука за развој машинских наука и индустрије у земљи. Најстарија је и највећа високошколска установа у Србији у овој области. Данашњи Машински факултет је настао 1948. године, мада његови темељи сежу чак до 1873. године која представаља почетак изучавања машинских наука на високошколском нивоу. Данас Машински факултет обавља образовну, научну и истраживачку делатност, а на овом факултету дипломира око 400 студената годишње. На факултету постоји 25 катедри, пет лабораторија, Центар за противпожарну технику у Иновациони центар. Декан факултета је др Владимир Поповић, редовни професор.

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду – настао исте године као и Институт за физику у Београду, 1961, ПМФ се заправо развијао проширивањем делатности Филозофског факултета. Са око 600 запослених и 6000 студената данас је ово највећи природно-математички факултет у земљи који нуди 45 акредитованих студијских програма и дом је јединог центра изврсности за математику у Србији – Центра за математичка истраживања нелинеарних феномена. ПМФ у Новом Саду учествује око 100 националних пројеката и 40 међународних пројеката и акција. Декан ПМФ-а је др Милица Павков Хрвојевић.

Међународни стратешки партнери

Европска лабораторија за нуклеарна истраживања, ЦЕРН, највећи је центар истраживања елементарних честица. Налази се у околини Женеве, а основало ју је 1954. Европско веће за нуклеарна истраживања са циљем да одгонетне фундаментална питања о пореклу и саставу универзума. Ове идеје окупиле су истраживаче из читаве Европе, али и других делова света, па тако данас ЦЕРН у свом саставу има 23 државе чланице, али са бројним државама сарађује и на друге начине. Од 2019. године и Србија је једна од пуноправних чланица што додатно продубљује дугогодишњу традицију сарадње домаћих истраживача са овом угледном истраживачком лабораторијом.

Италијански национални иснтитут за нуклеарну физику, INFNоснован је 1951. године са циљем унапређења истраживања из области нуклеарне физике која су већ имала дугогодишњу традицију у овој земљи. У Институту је конструисан први италијански акцелератор електрона и други уређаји важни за истраживања елементарних честица. Институт има своје огранке на већем броју италијаснких универзитета и у четири националне лабораторије и гаји сарадњу са домаћом академском заједницом.

Немачки електронски синхротронDESY, национални је истраживачки центар који се налази у Хамбургуи Цојтену и управља акцелераторима честица. Центар је фокусиран на фундаменталну науку, а основне области истраживања су физика честица и високих енергија, фотоника и развој акцелератора. Учествује у бројним међународним пројектима, а истраживачи из иностранства имају прилику да раде на постројењима овог немачког истраживачког центра.