Лабораторија за нелинеарну фотонику

ОБЛАСТ РАДА

Истраживања у области нелинеарне фотонике, физике фотонских кристала, интеракције светлости са материјом, укључујући примене у свеоптичким и иновационим технологијама. Осим тога, истраживања обухватају и прорачунавање карактеристика филтера коришћењем тродимензиналног метода коначних елемената (ФЕМ) у спрези са методом савршеног упаривања (ПМЛ).

Руководилац лабораторије је др Драгана Јовић Савић, научни саветник.

ИСТРАЖИВАЧИ

др Драгана Јовић Савић, научни саветник

др Марија Радмиловић-Рађеновић, научни саветник

др Јадранка Васиљевић, научни сарадник