УПРАВА

УПРАВА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Управљање Института за физику у Београду заснива се на синергији потреба науке и потреба друштва. Као установа од националног значаја за Републику Србију, Институт тежи да буде кључни фактор у решавању друштвених изазова подједнако колико и у истраживању отворених питања са којима се суочава човечанство и савремена наука. Са циљем да свака генерација истраживача буде боља од претходне, Институт се ослања на три стуба, образовање, науку и иновације, а њихов развој једна је од главних мисија управе. Институт као међународно призната истраживачка институција која утиче на добробит појединаца и друштва, циљ је коме управа тежи.

Директор

Институтом за физику у складу са Законом о науци и истраживањима у Републици Србији руководи директор, именован на основу јавног конкурса на четири године. Директор организује и руководи процесом рада, води пословање, самостално доноси одлуке и одговоран је за финансијско пословање и законитост рада Института. Изабран и именован од стране Управног одбора на основу већине гласова Научног већа, од 2014. године на овој функцији је др Александар Богојевић.

Александар Богојевић је студије физике завршио на Природно-математичком факултету у Београду, а затим је од 1983. до 1985. боравио на последипломским студијама физике на Колумбија универзитету у Њујорку, где је и магистрирао. Последипломске студије из области теоријске физике високих енергија наставља на Браун универзитету, где докторира. Боравио је на више инситута и универзитета у САД и Данској, а 1991. године долази на Институт за физику у Београду.

Његов директорски мандат обележио је рад на развоју и јачању инфраструктуре која треба да унапреди три главна стуба рада на Институту: науку, образовање и иновације.

ИЗ ИСТОРИЈЕ: Пет директора Института за физику

Кабинет директора

Кабинет директора се бави пословима управљања Институтом.

Међу задацима кабинета су одређивање и праћење стратешких активности везаних за научни, технолошки, иновациони, организациони, правни и финансијски рад Института.

Кабинет чине директор, заменик директора за науку, заменик директора за иновације и комерцијализацију, секретар, шеф кабинета и технички секретар.