[:sr]

ОБЛАСТ РАДА

Испитивања оптичких и структурних особина материјала на високим притисцима и високим температурама. Испитивање луминисцентних особина материјала. Синтеза и карактеризација луминисцентних материјала.

У лабораторији је продужен рад на методологији рачунања притиска фазног прелаза првог реда у материјалима. Предложен је нов облик термалне компоненте једначине стања. Рачунате су транспортне и оптичке особине ниско-димензионих материјала под притиском. Рађени су модели унутрашње структуре планета, а анализиране су и последице удара малих тела о површину Земље.

Руководилац лабораторије је др Владан Челебоновић, научни сарадник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Владан Челебоновић, научни сарадник

др Марко Николић, виши научни сарадник

[:]