Наша институција

ПРВИ ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Институт за физику у Београду, као институт од националног значаја за Републику Србију, врхунска је научноистраживачка установа за физику и сродне научне области. Институт обавља истраживања фундаменталних механизама природе која су од приоритетног значаја за научни, образовни, културни и укупни друштвено-економски развој Републике Србије.

Основан 1961. године, Институт за физику је настао као плод интензивног развоја физике у послератној Југославији. Како постаје све очигледнија потреба да се она истраживања у физици која нису нуклеарна уједине у једној институцији, на иницијативу угледног професора Александра Милојевића оснива се Институт за физику.

Заснован на непрекидном преиспитивању и везама између људи, на отворености ка идејама и подстицању личног усавршавања, преживео је године изградње, периоде изазова и тренутке значајних открића. Градећи мрежу пријатеља, Институт је покренуо, оснажио и подржао бројне позитивне иницијативе у Србији и региону.

Као институт од националног значаја за Републику Србију, први који је стекао овај статус, Институт је данас врт физике у коме се негује изврсност у науци, отвореност ка технолошким идејама и иновативност у образовању.

Институт негује тесне везе са водећим научним установама у Србији, али и широм Европе и света. Посебно је интензивна сарадња са Европском лабораторијом за нуклеарна истраживања, ЦЕРН. Поред ЦЕРН-а, важни стратешки партнери Института су и Мрежа националних института Италије, INFN и највеће научно постројење у Немачкој, DESY.

Захваљујући свом јединственом духу, врхунским истраживањима и примењивим иновацијама, Институт је данас у Републици Србији препознат као водећа национална истраживачка институција, у региону као центар изврсности, а у Европи и свету као поуздан партнер и релевантан истраживачки центар.

ЦЕНТРИ ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ

На Институту постоје четири акредитована Центра изузетних вредности. Групе и лабораторије које су стекле овај престижни статус у свом раду дају приоритет одређеним темама. Сваки од четири центара спроводи један од доминантних истраживачких праваца Института.

Више о нашим ЦЕНТРИМА

ЛАБОРАТОРИЈЕ

Научноистраживачки рад се обавља у 25 лабораторија које су опремљене за врхунска истраживања у физици и сродним областима. Поред тога, у оквиру установе су и два спин-оф предузећа, као и Иновациони центар.

Више о нашим ЛАБОРАТОРИЈАМА

ИСТРАЖИВАЧИ

На Институту ради око 200 истраживача од којих је чак 36 одсто у А1 звању. Годишње докторира око 10 нових докторанада, а посебно је значајно што се више десетина наших врхунских истраживача из света вратило у Србију како би каријеру наставили на Институту за физику.

Више о нашим ИСТРАЖИВАЧИМА.