Документи Института за физику

ОСНОВНА ДОКУМЕНТА

ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈЕ

ИСТРАЖИВАЧИ
НАУЧНА ЗВАЊА
ЛАБОРАТОРИЈЕ
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА, ПАТЕНТИ И ИНОВАЦИЈЕ
ФИНАНСИРАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА
НАГРАДЕ ИНСТИТУТА
ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПОВА
УСЛУГЕ

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ИМЕНОВАЊА
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
УПРАВНИ ОДБОР
НАУЧНО ВЕЋЕ
ПЕЧАТ, ФАКСИМИЛ

ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

РАЧУНОВОДСТВО, НАБАВКЕ И ПЛАЋАЊА
ПУТОВАЊА
ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И ДОКУМЕНТА

ВАНРЕДНЕ МЕРЕ