Документи Института за физику

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈЕ

ИСТРАЖИВАЧИ
ЗВАЊА
ЛАБОРАТОРИЈЕ
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА
НАГРАДЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

ИМЕНОВАЊА
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
УПРАВНИ ОДБОР
НАУЧНО ВЕЋЕ
ПЕЧАТ, ФАКСИМИЛ

ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

РАЧУНОВОДСТВО, НАБАВКЕ И ПЛАЋАЊА
ПУТОВАЊА
ОСТАЛЕ ПРОЦЕДУРЕ И ДОКУМЕНТА

ВАНРЕДНЕ МЕРЕ