Лабораторија за наноструктуре

ОБЛАСТ РАДА

Основна истраживања се односе на испитивање физичких својстава структуре материје на наноскали. Развијају се процеси синтезе и испитују се структурна, оптичка, вибрациона, електрична и магнетна својства оксидних нанокомпозитних и мултифероичних материјала у циљу њихове примене у технологијама пречишћавања вода, горивним ћелијама и гасним сензорима. Испитују се интеракције спинова у наноструктурама и њихова контрола са применама на обраду квантних информација, као и процеси у којима локална електрична поља, спинови језгара у материјалу и контролисани електрични импулси мењају квантна стања и квантну кохеренцију спинова. Широка експертиза у пољу резонантне и нерезонантне спектроскопије везане за флуоресцентне биосензоре на бази угљеничних наноцеви и суперпроводне средње-напонске електричне прекидаче.

Развија се и област статистичке анализе података и биовибрациона спектроскопија  која се заснива на примени стандардне и површински-подстакнуте Раманове спектроскопије за изучавање биолошких система: ћелија канцера, крвних аналита и биомолекула са фокусом на изучавање интеракције оксидних наночестица са ћелијама канцера.

Руководилац лабораторије је др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник.

Eлектронска пошта:  nano@ipb.ac.rs

ИСТРАЖИВАЧИ

др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник

др Соња Ашкрабић, виши научни сарадник

др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник

др Дејан Ђокић, научни сарадник

др Новица Пауновић, научни сарадник

др Бојан Стојадиновић, научни сарадник

др Милена Филиповић, научни сарадник

Мирјана Милетић, истраживач сарадник