Лабораторија за наноструктуре

ОБЛАСТ РАДА

Истраживања обухватају синтезу различитих наноструктурних материјала као што су метални оксиди, мултифероични нанокомпозити перовскитне структуре и гвожђе гарнети на бази ретких земаља; испитивање њихових структурних, оптичких, вибрационих, електричних и магнетних особина као и њихову потенцијалну примену у технологијама пречишћавања вода,фотоволтаике и заштите од електромагнетног зрачења.

Испитују се интеракције спинова у наноструктурама и њихова контрола са применама на обраду квантних информација, као и процеси у којима локална електрична поља, спинови језгара у материјалу и контролисани електрични импулси мењају квантна стања и квантну кохеренцију спинова. Широка експертиза у пољу резонантне и нерезонантне спектроскопије везане за флуоресцентне биосензоре на бази угљеничних наноцеви и суперпроводне средње-напонске електричне прекидаче.

Развија се и област статистичке анализе података и биовибрациона спектроскопија која се заснива на примени стандардне и површински-подстакнуте Раманове спектроскопије за изучавање биолошких система: ћелија канцера, крвних аналита и биомолекула са фокусом на изучавање интеракције оксидних наночестица са ћелијама канцера.

Руководилац лабораторије је др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник.

Eлектронска пошта:  nano@ipb.ac.rs

ИСТРАЖИВАЧИ

др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник

др Соња Ашкрабић, виши научни сарадник

др Новица Пауновић, виши научни сарадник

др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник

др Дејан Ђокић, научни сарадник

др Бојан Стојадиновић, научни сарадник

др Милена Филиповић, научни сарадник

Мирјана Милетић, истраживач сарадник