[:sr]

ОБЛАСТ РАДА

Истраживања из области физике чврстог стања и физике материјала, са нагласком на проучавања оптичких, транспортних и магнетних својстава широке групе материјала од полупроводника и суперпроводника до изолатора и магнетних материјала. Нагласак експерименталног рада је на проучавању вибрацијских својстава проучаваних материјала. Теоријска истраживања су везана за фононске и магнонске дисперзије проучаваних материјала.

Руководилац лабораторије је др Ненад Лазаревић, научни саветник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Ненад Лазаревић, научни саветник

др Мирјана Грујић-Бројчин, научни саветник

др Зорица Константиновић, научни саветник

др Маја Шћепановић, научни саветник

др Бојана Вишић, виши научни сарадник

др Сања Ђурђић Мијин, научни сарадник

др Ана Милосављевић, научни сарадник

др Јасмина Лазаревић, научни сарадник

др Ана Милосављевић, научни сарадник

др Марко Опачић, научни сарадник

др Наташа Томић, научни сарадник

Јован Благојевић, истраживач приправник

Теа Белојица, истраживач приправник

НАШ САЈТ

www.solid.ipb.ac.rs

[:]