[:sr]

ОБЛАСТ РАДА

Истраживања из области физике чврстог стања и физике материјала, са нагласком на проучавања оптичких, транспортних и магнетних својстава широке групе материјала од полупроводника и суперпроводника до изолатора и магнетних материјала. Нагласак експерименталног рада је на проучавању вибрацијских својстава проучаваних материјала. Теоријска истраживања су везана за фононске и магнонске дисперзије проучаваних материјала.

Руководилац лабораторије је др Зоран Поповић, научни саветник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Зоран Поповић, научни саветник

др Мирјана Грујић-Бројчин, научни саветник

др Зорица Константиновић, научни саветник

др Ненад Лазаревић, научни саветник

др Маја Шћепановић, научни саветник

др Бојана Вишић, виши научни сарадник

др Сања Ђурђић Мијин, научни сарадник

др Јасмина Лазаревић, научни сарадник

др Ана Милосављевић, научни сарадник

др Марко Опачић, научни сарадник

др Наташа Томић, научни сарадник

НАШ САЈТ

www.solid.ipb.ac.rs

[:]