Национални пројекти

Институт за физику у Београду негује дугогодишњу традицију учешћа на домаћим пројкетима и постизања запажених успеха на конкурсима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Фонда за науку Републике Србије. Тренутно је једна од најуспешнијих научно-образовних установа у земљи по броју пројеката, а истраживачи Института из конкурса у конкурс обарају ове рекорде. Теме којима се баве истраживачи Института препознате су као значајне и релевантне у оквиру различитих програма, а неретко превазилазе и границе физике покушавајући да одгонетну разнолика фундаментална и практична питања о свету око нас. Као водећа установа у земљи по броју пројеката, Институт је препознат и као добар партнер у мултдисциплинарним истраживањима других институтција. На Институту се тренутно спроводи 14 пројеката које финансира Фонд за науку и један који финансира Фонд за иновациону делатност.
Домаћи научно-истраживачки пројекти финансирање добијају преко програма Фонда за науку Републике Србије, државне организације основане 2019. године са циљем да пружи подршку научно-истраживачкој делатности. Од оснивања Фонд је покренуо четири програма, а у оквиру сваког од њих истраживачи Института за физику су постигли запажене резултате. У провм позиву ПРОМИС, намењеном младим истраживачима који су докторирали у претходних десет година, Институт се показао као најуспешнија установа у Београду и друга у Србију по броју добијених пројеката. На конкурсу су прошли предлози пројеката четири истраживача из ове установе, а укупна додељена средства за ове пројекте су већа од 788.000 евра. У оквиру Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције финансирање је добило 12 пројеката, а на једном од њих партнер је Институт за физику. Истраживачи Института на овом пројекту, који је један од шест пројеката из основних истраживања, раде заједно са колегама са Универзитета Сингидинум. Пандемија COVID-19 условила је покретање и специјалног програма Фонда за науку у оквиру ког се финансирају пројекти који доприносе ефикасном научном одговору на пандемију. Међу 14 пројеката, и овог пута нашао се један Института за физику. У оквиру програма Идеје, чији је циљ финансирање изврсне науке, Институт за физику у Београду је добио финансирање за рекордних седам пројеката и партнер је на једном пројекту који води Биолошки факултет, а укупна освојена средства износе више од 1.800.000 евра.

Пројкети које финансира Фонд за науку Републике Србије

Програм ПРИЗМА

 CTRUST

Поверење је сила која држи друштво на окупу, али за разлику од поверења међу индивидуама, као колективна појава у друштвеној групи, поверење је недовољно проучавано.
Како колективно поверење настаје и расте у друштвеним групама, а зашто се оно некад растаче? Која својства друштвених мрежа промовишу или блокирају настанак, одржавање и пропадање поверења?

Група истраживача под руководством др Марије Митровић Данкулов из Лабораторије за примену рачунара у науци Института за физику у Београду трага за одговорима на ова питања у оквиру пројекта CTRUST (Topology-derived methods for the analysis of collective trust dynamics). Одговоримогу бити важни не само вођама и менаџерима таквих група већ и читавој индустрији, јер ће у оквиру пројекта из њих проистећи акције и препоруке за успешно управљање друштвеним групама. Нови скуп метода ће омогућити анализу великих скупова података и помоћи да се открије како структура друштвених интеракција утиче на динамику колективног поверења.

Партнери на пројекту су Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду и Институт за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду.

ATMOLCOL

Пројекат ATMOLCOL (Atoms and (bio)molecules-dynamics and collisional processes on short time scale) кроз теоријски и експериментални приступ трага за дубљим разумевање фундаменталних брзих процеса судара између атома или (био)молекула и фотона, електрона или јона и сложене атомске и (био)молекуларне динамике. Циљ овог пројекта је развој и примена нових експерименталних и теоријских методологија у истраживањима која се односе на медицину (интеракције ласера ​​са метама ткива налик на кожу, молекуларни механизми радиосензибилног дејства, радиотерапија и лечење протонско-јонског карцинома) и загађења животне средине (молекули производња ефеката стаклене баште, индустрија осветљења). Истовремено, пројекат ће допринети уједињавању истраживања у оквиру индустрије, медицине и заштите животне средине како би се пронашле заједничке тачке интереса и могуће примене резултата овог пројекта.

Пројектом руководи Природно-математички факултет у Крагујевцу на челу са проф. др Виолетом Петровић, а Институт за физику у Београду и Природно-математички факултет Универзитета у Нишу су партнери.

 

UrbObsBel

Пројекат Urban Observatory of Belgrade има за циљ креирање Градске опсерваторије Београда, нове посматрачке станице у оквиру Астрономске опсерваторије из Београда. Међу главним циљевима пројекта је мерење и изучавање једног од најмање схваћених облика загађења на Земљи, светлосног загађења. Такође се планирају посматрања која ће пружити информације о расподели потрошње енергије која има велики утицај на животну средину и екосистеме. Главни задатак пројекта Градске опсерваторије је постављање посматрачке опреме за снимање на тераси Куле на Астрономској Опсерваторији, највишој тачки урбаног дела Београда. С обзиром на то да ће неколико инструмената бити монтирано и на Астрономској станици Видојевица, једној од последњих тамних локација у Србији, моћи ће да се детаљно анализира проблем светлосног загађења у нашој земљи.

Руководилац пројекта је др Срђан Самуровић из Астрономске  опсерваторије која је носилац пројекта, а Институт за физику у Београду је један од партнера (учесници: др Драган Лукић, др Зорица Цветковић и др Раде Павловић). Преостала два партнера су Медицински факултет Универзитета у Београду и Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду.

PolMoReMa

У оквиру пројекта Polaron Mobility in Model Systems and Real Materials изучавамо како се кроз материјале крећу поларони, носиоци наелектрисања који постоје због интеракције електрона са атомима решетке материјала. Користимо низ метода из теоријске и рачунарске физике кондензоване материје са циљем да предвидимо покретљивост поларона, а тиме и струју кроз полупроводничке материјале, знајући само кристалну структуру материјала.

Руководилац пројекта: др Ненад Вукмировић

2DHeriPro

(2D Material-based Tiled Network Films for Heritage Protection)

Руководилац пројекта: др Тијана Томашевић-Илић

Партнер на пројекту је Факултет примењених уметности, Универзитет уметности у Београду

ToxoReTREAT

(Reinvention of the diagnostic algorithm and treatment options for reactivated toxoplasmosis)

Пројектом руководи Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду, а Институт за физику у Београду је партнер.

crAIRsis

(Characterizing crises-caused air pollution alternations using an artificial intelligence-based framework)

Пројектом руководи Универзитет Сингидунум, а Институт за физику у Београду је партнер.

 

 

Зелени програм сарадње науке и привреде

 

BioPhysFUN

У оквиру пројекта BioPhysFUN (Advanced Biophysical Methods for Soil Targeted Fungi-Based Biocontrol Agents)  користе се најсавременије нелинеарно оптичке микроскопске и електрофизиолошке технике и проширује њихова примењивост на агенсе за биоконтролу на бази гљива који се користе за заштиту животне средине заменом уобичајених хемијских пестицида. Пројектом руководи др Александар Крмпот, научни саветник из Института за физику. Партнери на пројекту су Биолошки факултет Универзитета у Београду и Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“. Више информација: https://www.hemmaginero.rs/biophysfun.html

IonCleanTech

Пројекат IonCleanTech (Elimination of respirable airborne particles, microplastics, microorganisms, and VOCs by ionization of indoor air and filtration systems: comprehensive investigation for reliable technological answers) се фокусира на проналажење оптималних начина коришћења јонизације за елиминисање штетних загађујућих аеросола у затвореним просторијама. Наиме, у затвореном простору у ком људи бораве могу се пронаћи различите групе загађујућих честица, од аеросола (у које спада и микропластика), преко био-аеросола (вируси, бактерије, гљивице), до испарљивих органских једињења која спадају у гасове. IonCleanTech за циљ има повећање ефикасности уклањања, деградирања и инактивације загађујућих честица из зоне дисања путем јонизације ваздуха, без емитовања озона као додатног нежељеног ефекта. Пројектом IonCleanTech руководи др Предраг Коларж, виши научни сарадник из Института за физику у Београду, а партнери на пројекту су Медицински факултет Универзитета у Београду и Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.

 

Програм ИДЕЈЕ

CompsLight

(Control and manipulation of ligt in complex photnoic systems)

Руководилац: др Драгана Јовић Савић

Главна идеја пројекта је проналажење начина како да дефекти, нечистоће и неправилности које се јављају код различитих примена буду од користи, првенствено у контроли и манипулацији светлости. Истраживачи планирају да у оквиру пројекта направе нове врсте комплексних фотонских структура и од њих направе неуређене структуре, а затим да испитају да ли оне могу бити од користи. Трајање: 2022-2024

Партнер на пројекту је Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду

 

SimSurgery

(Multiphysics Software Package for Simulation of Electrosurgical Procedures)

Руководилац: др Марија Радмиловић Рађеновић

Електрохирургија се базира на примени електричне струје на биолошка ткива као средство за сечење, коагулацију, десикацију или фулгурацију ткива. Овај мултидисциплинарни пројекат је посвећен развоју софтверског пакета за тродимензионалну симулацију различитих електрохируршких интервенција. Осим научног значаја, резултати би могли да представљају и камен темељац за планирање електрохирушке процедуре, бржи и лакши постоперативни опоравак и оптимизацију опреме. Трајање: 2022-2024

 

QGHG-2021

(Quantum Gravity from Higher Gauge Theory)

Руководилац: др Марко Војиновић

Иза пројекта стоје два основна циља. Први је теоријски: разумевање и формулисање уједињене теорије гравитације и материје на квантном нивоу користећи геометријски језик виших гејџ теорија. Други је практичан: конструисати софтверски пакет за нумеричку анализу и израчунавање последица овог конкретног теоријског модела квантне гравитације, али и других проблема из области уопштене геометрије, алгебарске топологије, терогије гафова и других области математике које се употребљавају за опис квантне гравитације. Трајање: 2022-2024

https://www.qghg-2021.ipb.ac.rs/

 

q-bio BDS

(Biophysics and Bioinformatics of CRISPR/Cas ant Toxin-Antitoxin Regulation)

Пројектом руководи Биолошки факултет, Универзитет у Београду, а Институт за физику у Београду је један од партнера. Тимом Института руководи др Магдалена Ђорђевић. Трајање: 2022-2024

 

NOVA2LIBS4fusion

(Novel approach to laser induced breakdown spectroscopy diagnostics of fusion reactor plasma facing components)

Руководилац: др Миливоје Ивковић

На југу Француске у току је монтажа највећег фузионог реактора на свету. Циљ је да се опонашањем реакција које Сунцу дају енергију створи могућност изградње комерцијалних електрана заснованих на технологији контролисане нуклеарне фузије. Међутим, висока температура и огромни флуксеви енергије на површину реактора доводе до ерозије материјала са зида. Циљ овог пројекта је карактеризација зида фузионог ректора. Спеткроскопском анализом светлости коју емитује плазма могу се добити информације о саставу узрока и концентрацији елемената до нивоа милионитих делова.
Партнери на пројекту су Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Универзитет у Београду и Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу. Трајање: 2022-2024

 

NOOM-SeC

(Nano-objects in own matrix – Self composite)

Руководилац: др Небојша Ромчевић

Пројекат се бави изучавањем потпуно новог композитног материјала. Задатак за тим који ради на пројекту је да произведу self composite код којих је дисперзна фаза нанометарских димензија тако да ти нано-објекти буду од истих материјала од којих је и матрица. Трајање: 2022-2024

 

APPerTAin-BIOM

(Atmospheric pressureplasmas operating in wide frequency range – a new tool for production of biologically relevant reactive species for applications in biomedicine)

Руководилац: др Невена Пуач

Партнери на пројекту су Медицински факултет, Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду. Трајање: 2022-2024

 

EGWin

(Exploring ultra low global warming potential gases for insuletion in high-voltage technology: Experiments and modelling)

Руководилац: др Саша Дујко

У фокусу истраживања овог пројекта налази се питање на који начин физичари могу да помогну елетроинжењерима и еколозима у напорима усмереним ка смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште у системима за пренос електричне енергије. Један од корака који се разматра у пројекту је избацивање из употребе гаса сумпор хекса-флоурида. Пројектни тим ће разматрати перспективе у погледу коришћења алтернативних супстанци у системима за пренос електричне енергије. Ови нови гасови физичаре суочавају са читавим низом питања на која ће покушати да пронађу одговоре. Нека од ових питања су: када се ови гасови изложе дејству електричног поља на који начин постају проводни, на који начин инетрагују електрони и молекули ових гасова и које су основне карактеристике пробоја и стримерских пражњења у овим гасовима. Трајање: 2022-2024

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС)

HEMMAGINERO

(Hemoglobin-based spectroscopy and nonlinear imaging of erythocytes and their membranes as emerging diagnostic tool)

Руководилац: др Александар Крмпот

Циљ пројекта је примена најсавременије оптичке микроскопске технике на снимање еритроцита и њихових деривата што би потенцијално могло да се користи као дијагностичка метода рака, дијабетеса и инфламаторних/аутоимуних болести.
У пројекат су поред Института за физику у Београду, укључени и Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду и Институт за онкологију и радиологију Србије. Трајање: 2020-2022.

https://www.hemmaginero.rs

 

Key2SM

(Cold atoms, hubbard model and holography: key to strange metals)

Руководилац: др Јакша Вучичевић

Циљ пројекта је допринос разумевању високотемпературне суперпроводности. Материјали са овом особином имају важне индустријске примене, али је неопходно хладити их на изузетно ниским температурама па престају да буду суперпроводници. Ови лоши проводници, који се називају и „чудним металима“ крију велику загонетку чије би решење помогло разумевању високотемпературне суперпроводности. Истраживачи у оквиру пројекта теже да је одгонетну кроз систематску нумеричку симулацију Хабардовог модела, поређењем резултата са квантним симулацијима и феноменолошким и гравитационим теоријама. Трајање: 2020-2022

https://key2sm.ipb.ac.rs

 

PV-Waals

(Nanometer thin photovoltaics based on plasmonically enhanced van der waals heterostructures)
https://pv-waals.com

Руководилац: др Горан Исић

Циљ пројекта је развој нових фотонапонских уређаја заснованих на дводимензионалним кристалним ван дер Валс хетероструктурама. Пројекат се бави физиком чврстог стања, наноелектроником, плазмоником, нанотехнологијом и сродним областима. Крајњи циљ је производња нанометарски танког плазмонично побољшаног vdWh фотонапонског уређаја. Трајање: 2020-2022

 

StrainedFeSC

(Strain effects in iron chalcogenide superconductors)

Руководилац: др Ненад Лазаревић

Откриће суперпроводљивости у материјалима на бази гвожђа (2008. године) донело је нове трагове у борби за дешифровање мистерије висоокотемпературних суперпроводника. Нека од кључних питања су ипак и даље контроверзна, а приступ различитим степенима слободе може да обезбеди драгоцене податке не само за прецизно одређивање генеричких својстава материјала на бази гвожђа, већ и за инжењеринг оваквих материјала и уређаја. Трајање: 2020-2022

https://strainedfesc.ipb.ac.rs

Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције

 

ATLAS

(Artificial intelligence theoretical foundations for advanced spatial-temporal modelling of data and processing)

Пројектом руководи Универзитет Сингидунум, а Институт за физику у Београду је партнет на пројекту. Тимом Института руководи др Андреја Стојић.

Пројекат се бави развојем теоријских метода вештачке интелигенције и применом вештачке интелигенције и рачунарске симулације кроз платформу која је намењена истраживању сложених геопросторних система променљивих у времену. Циљ је обезбеђивање основе за препоруке мера како би се смањило штетно дејство загађења ваздуха. Трајање: 2020-2022

Специјални програм истраживања COVID-19

 

idCOVID

(Continuous inactivation and removal of SARS-CoV-2 in indoor air by ionization)

Руководилац: др Предраг Коларж

Идеја пројекта се састоји у примени јонизације за уништавање вируса у затвореном простору. Путем интензивне јонизације ваздуха, која није штетна за људе, истраживачи теже да изврше инактивацију вируса и њихово електростатичко уклањање из зоне дисања. Трајање: 2020-2022

Партнер на пројекту је Медицински факултет Универзитета у Београду.

Пројекти које финансира Фонд за иновациону делатност

Програм сарадње науке и привреде

 

READ

(Platform for Remote development for Autonomous Driving algorithms in realistic environment)

Носилац пројекта је компанија SYRMIA из Новог Сада, а партнер на пројекту је Институт за физику у Београду. Циљ пројекта је израда компјутерске платформе која пружа инжењерима, истраживачима и наставницима средства за даљински развој, тестирање и верификацију алгоритама за аутономну вожњу у реалном окружењу. Трајање: 2021-2023