Лабораторија за спектроскопију плазме и ласере

О ЛАБОРАТОРИЈИ

Лабораторија за спектроскопију плазме и ласере део је Центра за фотонику Института за физику Универзитета у Београду.

Лабораторију је основао академик Никола Коњевић раних седамдесетих година двадесетог века. У својој дугој историји, Лабораторија је мењала локације у Београду – најпре је била смештена на 4. спрату Природно-математичког факултета у Београду, затим на Одељењу за примењену физику Института за физику (Улица Маршала Бирјузова ), затим на Институту за примењену физику (1980-1983) и коначно од 1983. године до данас је део Института за физику на данашњој адреси у Земуну.

Истраживачке области Лабораторије су експериментална физика гасних пражњења и нискотемпературна плазма, затим атомска и молекуларна емисиона спектроскопија, развој и примена ласерских техника и технологија, као и друге сродне области.

Руководилац лабораторије је др Миливоје Ивковић, научни саветник.

НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Миливоје Ивковић, научни саветник

др Ненад Сакан, научни сарадник

др Биљана Станков, научни сарадник

др Марко Цвејић, научни сарадник

Милица Винић, истраживач сарадник

Иван Трапарић, истраживач приправник