Лабораторија за  фотоакустику

ОБЛАСТ РАДА

Истражују се интеракције светлости и материје у временском и фреквентном домену. Анализирају се транспортни процеси са нагласком на термалним аспектима, и развијају се методе и технике везане за основне и примењене науке у оквиру индустријских примена и заштите човекове околине. Основне теме анализа су: транспорт топлоте, нерадијативна релаксација, примена вештачке интелигенције и рад у реалном времену на свим нивоима (макро, микро, нано), свим типовима материјала (хомогени и нехомогени, полупрооводници, метали, пластике, племенити гасови) и различитим
структурама (композитни материјали, танки филмови, вишеслојне структуре, вишеатомски молекули).

Руководилац лабораторије је др Драган Маркушев, научни саветник.


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Драган Маркушев, научни саветник

др Драган Лукић, научни сарадник

др Драгана Маркушев, научни сарадник

др Марица Поповић, научни сарадник