Тела

ТЕЛА ИНСТИТУТА

Управљање Института за физику у Београду заснива се на синергији потреба науке и потреба друштва. Као установа од националног значаја за Републику Србију, Институт тежи да буде кључни фактор у решавању друштвених изазова подједнако колико и у истраживању отворених питања са којима се суочава човечанство и савремена наука. Са циљем да свака генерација истраживача буде боља од претходне, Институт се ослања на три стуба, образовање, науку и иновације, а њихов развој једна је од главних мисија управе. Институт као међународно призната истраживачка институција која утиче на добробит појединаца и друштва, циљ је коме управа тежи.

Управни одбор

Управни одбор је један од главнх органа Института за физику. Он одлучује о политици установе, доноси документе и програм рада. Управни одбор има седам чланова које именује Влада Републике Србије. Председника и три члана одређује сама Влада као своје представнике, а три члана именује на предлог Научног већа Института из редова запослених истраживача. Решењем од 20. децембра 2018. године именовани су чланови Управног одбора, а за председника је именован академик Ђорђе Шијачки.

Чланови управног одбора су:

 • академик Ђорђе Шијачки, САНУ, Београд – председник УО
 • академик Зоран Кнежевић, САНУ, Београд – члан УО
 • проф. др Бранко Ковачевић, Електротехнички факултет у Београду – члан УО
 • академик Миљко Сатарић, САНУ, Београд – члан УО
 • др Александар Белић, Институт за физику у Београду – члан УО
 • др Марија Радмиловић Рађеновић, Институт за физику у Београду – члан УО
 • др Лидија Живковић, Институт за физику у Београду – члан УО

КЉУЧНИ ДОКУМЕНТИ: Статут Института за физику и Пословник о раду Управног одбора

Међународни саветодавни одбор

Важну улогу у трансформационим процесима на Институту за физику има Међународни надзорни одбор. Чланови су цењени физичари са великим искуством у управљању научним организацијама, међународним пројектима и сарадњама. Чланови Међународног надзорног одбора су:

 • Ролф Дитер-Хојер, бивши директор ЦЕРН-а, некадашњи председник Немачког физичарског друштва
 • Фернандо Ферони, бивши председник италијанског Националног института за нуклеарну физику
 • Јоаким Мних, директор за истраживање и рачунарство у ЦЕРН-у
 • Џон Елис, професор на Кингс колеџу
 • Франци Демшар, директор Јавне агенције за истраживање Републике Словеније

Научно веће

Научно веће је стручни орган управљања Институтом за физику. Оно доноси одлуке које се тичу научног рада и истраживања и процењује квалитет рада истраживача запослених у овој установи. Научно веће чини 45 истраживача. Чланови су представници шест лабораторија, односно групација, директор, заменик директора и руководилац Иновационог центра. Мандат једног сазива траје две године, а акутелни председник Научног већа је др Ненад Лазаревић, научни саветник. Према Статуту Научно веће предлаже програм научно-истраживачког рада, оцењује предлоге научних пројеката, одлучује о стицању научног звања, бира представнике Института у стручним телима и обавља друге Законом прописане функције.

КЉУЧНИ ДОКУМЕНТ: Правилник о саставу Научног већа