Лабораторија за 2Д материјале

Лабораторија се бави истраживањем 2Д материјала, њихових хетероструктура као и уређених наноструктура у фотоници, која укључује оптичке, електричне, термалне и механичке особине. Ово подразумева и пројектовање структура са погодним особинама за примене. Истраживање обухвата фабрикацију и карактеризацију, теоријско моделовање и предвиђање као и рад на конкретним применама.

Руководилац: др Ивана Милошевић, научни сарадник


НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Ивана Милошевић, научни сарадник

др Борислав Васић, виши научни сарадник

др Горан Исић, виши научни сарадник

др Ђорђе Јовановић, виши научни сарадник

др Александар Матковић, научни сарадник

др Станко Недић, научни сарадник

др Радмила Панајотовић, научни сарадник

др Јелена Пешић, научни сарадник

др Урош Ралевић, научни сарадник

др Тијана Томашевић Илић, научни сарадник

Јасна Вујин, истраживач сарадник

Жарко Медић, истраживач сарадник

Андријана Шолајић, истраживач сарадник

НАШ САЈТ

www.graphene.ac.rs