Центри изузетних вредности

Четири центра Института су препознати од Републике Србије и од ЕУ као центри изврсности. У центрима изврсности ради 75% укупног броја истраживача и доктораната на Институту за физику, а њихове области експертизе уједно одређују и основне научне и технолошке приоритете и компетенције Института.

Центар за чврсто стање и нове материјале

Mикроскопска и спектроскопска карактеризација материјала

Руководилац: Ненад Лазаревић

ВИШЕ О ЦЕНТРУ

Центар за изучавање комплексних система

Ултрахладни квантни гасови, нелинеарна динамика, јако корелисани електронски системи, електронски транспорт у материјалима, грануларни материјали, техно-социјалне, биолошке и нано комплексне мреже. Kординатор суперрачунарског постројења PARADOX.

Руководилац: др Антун Балаж

ВИШЕ О ЦЕНТРУ

Центар за неравнотежне процесе

Нискотемпературне плазме и гасна пражњења

Руководилац: Невена Пуач

ВИШЕ О ЦЕНТРУ

Центар за фотонику

Класична и квантна оптика, холографија

Руководилац: Душан Арсеновић

ВИШЕ О ЦЕНТРУ