Центри изузетних вредности

Четири центра Института су препознати од Републике Србије и од ЕУ као центри изврсности. У центрима изврсности ради 75% укупног броја истраживача и доктораната на Институту за физику, а њихове области експертизе уједно одређују и основне научне и технолошке приоритете и компетенције Института.

Центар за чврсто стање и нове материјале

Mикроскопска и спектроскопска карактеризација материјала

Руководилац: академик Зоран Поповић, научни саветник

Центар за изучавање комплексних система

Ултрахладни квантни гасови, нелинеарна динамика, јако корелисани електронски системи, електронски транспорт у материјалима, грануларни материјали, техно-социјалне, биолошке и нано комплексне мреже. Kординатор суперрачунарског постројења PARADOX.

Руководилац: др Антун Балаж, научни саветник

Центар за неравнотежне процесе

Нискотемпературне плазме и гасна пражњења

Руководилац: академик Зоран Петровић, научни саветник

Центар за фотонику

Класична и квантна оптика, холографија

Руководилац: др Бранислав Јеленковић, научни саветник, дописни члан САНУ

buz lazer elektronik sigara izmir escort Denemebonusuz.com Wonmania8.com adana escort görükle escort halkalı escort