Група за гравитацију, честице и поља

Идеја јединственог описа основних физичких интеракција у физици је старија него што се то обично мисли. Потиче још од Исака Њутна који је у својим радовима објединио земаљску и небеску механику: Њутн је увидео да се јабука у близини Земљине површине и планете које се крећу око Сунца покоравају истом универзалном закону гравитације.

Другу унификацију у физици остварио је Максвел који је ујединио све познате електричне, магнетне и светлосне законе у јединствену теорију електромагнетног поља. Идеја унификације фундаменталнх интеракција сазрезавала је кроз Вајлове и Калуцине покушаје да уједине гравитацију  и електромагнетизам и достигла своју пуну афирмацију кроз Стаднардни модел: унификацију слабих и електромагнетних  и у одређеном степену јаких  интеракција.

Највећа препрека овој атрактивној идеји потиче од континуираног отпора гравитације концептима унификације и/или квантизације. Да ли је овакво понашање гравитације, представља заправо путоказ ка открићу нове структуре просторвремена на малим растојањима и фундаменталних интеракција уопште?

Током више од пола века физичари покушавају да нађу одговор на ово тешко питање усмеравајући своју пажњу на оне аспекте гравитације који су блиско повезани са њеном квантизацијим у унификацијом са осталим фундаменталним интеракцијама. Наша група учествује у овом јединственом подухвату испитавањем динамичке структуре и симетрија:

  • алтернативних теорија гравитације заснованих на не-Римановој геометрији просторвремена,
  • струна и брана,
  • квантне гравитације на петљама и дискретним моделима просторвремена,
  • некомутативним теоријама поља у физици честица и гравитације

Руководилац лабораторије је др Бранислав Цветковић, научни саветник

Наши истраживачи

др Бранислав Цветковић, научни саветник

др Марко Војиновић, виши научни сарадник

др Љубица Давидовић, виши научни сарадник

др Бојан Николић, виши научни сарадник

др Игор Салом, виши научни сарадник

др Игор Прлина, научни сарадник

др Дејан Симић, научни сарадник

Тијана Раденковић, истраживач сарадник

Михаило Ђорђевић, истраживач приправник

Илија Иванишевић, истраживач приправник

Данило Ракоњац, истраживач приправник

 Данијел Обрић, истраживач приправник

Павле Стипсић, истраживач приправник

НАШ САЈТ

www.gravity.ipb.ac.rs