[:sr]

ОБЛАСТ РАДА

Проучавање динамике слабо-флуидизираних грануларних система; aнализа структурних својстава грануларних паковања; оптимизација процеса компактификације и сегрегације; изучавање електричне проводности грануларних материјала, случајна секвенцијална депозиција (на дискретним и континуалним супстратима); случајна секвенцијална адсорпција сложених тродимензионалних објеката; перколације на решеткама; „predator-prey“ модели на решеткама;

Руководилац лабораторије је др Слободан Врховац, научни саветник.

ИСТРАЖИВАЧИ
  1. др Слободан Врховац, научни саветник
  2. др Зорица Јакшић, научни саветник
  3. др Јулија Шћепановић, научни сарадник
  4. Даница Стојиљковић, истраживач сарадник

[:]