Лабораторија за истраживања у области електронских материјала

ОБЛАСТ РАДА

Карактеризација више врста електронских материјала. Експерименталне методе које се користе су вибрациона спектроскопија, АФМ и СЕМ микроскопија, фотолуминисцентна спектроскопија и магнето-оптичка мерења. Објекти истраживања су полупроводници А4Б6 и А2Б6 допирани магнетним примесама (балкматеријали, танки филмови и наноматеријали), бели фосфори, мултифероици и магнето-оптички кристали. Доминантно се изучавају механизми формирања нано-објеката у различитим системима и плазмон-фонон интеракција.

Руководилац лабораторије је др Небојша Ромчевић, научни саветник.

НАШИ ИСТРАЖИВАЧИ

др Небојша Ромчевић, научни саветник

др Биљана Бабић, научни саветник

др Зорица Лазаревић, научни саветник

др Јасна Ристић-Ђуровић, научни саветник

др Маја Ромчевић, научни саветник

др Мартина Гилић, виши научни сарадник

др Анђелија Илић, виши научни сарадник

др Предраг Коларж, виши научни сарадник

др Јелена Трајић, виши научни сарадник

др Јелена Митрић, научни сарадник

др Саша Ћирковић, научни сарадник

др Милица Ћурчић, научни сарадник

др Бранка Хаџић, научни сарадник

Јелена Трајковић, истраживач приправник

[:]