Избори у звања

Списак истраживача за чији је избор у звање материјал стављен на увид јавности.
Материјали у електронском облику су доступни на страница одговарајуће седнице Научног већа Института: https://indico.ipb.ac.rs/category/27/

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ИЛИЈА ИВАНИШЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Илије Иванишевића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Љубица Давидовић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф др Воја Радовановић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.06.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Александре Томић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ана Милосављевић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Бојана Вишић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и Академик Зоран В. Поповић, САНУ и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 06.06.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР БОЈАН НИКОЛИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Бојана Николића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Саздовић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и др Воја Радовановић редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 26.04.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МИЛИЦА ЋУРЧИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Милице Ћурчић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Анђелија Илић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Бранка Хаџић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Душан Поповић редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 05.04.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МАЈА РАБАСОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Маје Рабасовић у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Драгутин Шевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Горан Попарић редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 05.04.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ДИМИТРИЈЕ СТЕПАНЕНКО

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Димитрија Степаненка у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и др Божидар Николић, ванредни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 04.04.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ВЕЉКО ЈАНКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Вељка Јанковића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Ђорђе Спасојевић редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 03.04.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ИВАНА ВАСИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Иване Васић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Милица Миловановић, научни саветник, Институт за физику у Београду и академик Милан Дамњановић професор емеритус Физичког факултета Универзитета у Београду  и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 03.04.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР НИКОЛА ВЕСЕЛИНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Николе Веселиновића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александар Драгић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Радомир Бањанац, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Никола Јованчевић ванредни професор Природно- математичког факултета Универзитета у Новом Саду  и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.03.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ДАНИЈЕЛ ОБРИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Данијела Обрића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду  и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од  25.03.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – МАРИНА АНТЕЉЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Марине Антељевић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др ТијанаТомашевић Илић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Наташа Томић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Тања Берић редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду  и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.03.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ИВА РОСИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Иве Росић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др ТијанаТомашевић Илић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Наташа Томић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Тања Берић редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.03.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ПЕТАР МИТРИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Петра Митрића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду,  др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет Универзитета у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 21.02.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ДРАГАН ЛУКИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Драгана Лукића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Драган Маркушев, научни саветник, Институт за физику у Београду,  др Марица Поповић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет Универзитета у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 13.02.2024. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др МАРИЈА ЋУРЧИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марије Ћурчић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Јасна Црњански, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и члан САНУ, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 29.12.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – др РАДМИЛА ПАНАЈОТОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Радмиле Панајотовић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ивана Милошевић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Јелена Пешић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 28.12.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ЗОРАН РАСПОПОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Зорана Распоповића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Жељка Никитовић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Горан Поповић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 27.12.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – др МАРКО ОПАЧИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Марка Опачића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бојана Вишић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Божидар Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 22.12.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др МАРКО ВОЈИНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марка Војиновића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Милутин Благојевић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Воја Радовановић, реодвни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 21.12.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др АНЂЕЛИЈА ИЛИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Анђелије Илић у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Јасна Ристић Ђуровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Драган Олћан, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Марија Радмиловић Рађеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, др дејан Тошић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 18.12.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ПРЕДРАГ КОЛАРЖ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Предрага Коларжа у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Мира Аничић Урошевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Ацо Јанићијевић, редовни професор, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 01.12.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ђорђа Јовановића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Александер Ковачевић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Едиб Добраџић, ванредни професор, Физички факултет Универзитета у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 01.12.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др БОЈАН СТОЈАДИНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бојана Стојадиновића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Новица Пауновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Растко Василић, редовни професор, Физички факултет Универзитета у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 21.11.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ВЛАДИМИР ЛОНЧАР

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Владимира Лончара у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Душан Вудраговић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 13.11.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДАРЈА ЦВЕТКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Дарје Цветковић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Светислав Мијатовић, доцент, Физички факултет у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 02.11.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ИГОР ФРАНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Игора Франовића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет Универзитета у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 30.10.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ЈАСНА ВУЈИН

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јасне Вујин у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Радмила Панајотовић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ивана Милошевић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Игор Пашти, редовни професор, Факултет за физичку хемију у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 05.10.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – МАРИЈА ШИНДИК

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Марије Шиндик у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Светислав Мијатовић, доцент, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 02.10.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ТИЈАНА РАДЕНКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Тијане Раденковић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марко Војиновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Маја Бурић, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 18.09.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др БОРИСЛАВ ВАСИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Борислава Васића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Горан Исић, научни саветник, проф. др Јелена Радовановић, Електротехнички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 07.09.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ИВАН ТРАПАРИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Ивана Трапарића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Миливоје Ивковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Биљана Станков, научни сарадник, доц. др Маријана Гавриловић Божовић, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 07.09.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др БРАНКО ДРЉАЧА

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бранка Дрљаче у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Светислав Савовић, редовни професор, Природно-математички факултет у Крагујевцу, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 06.09.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ђорђа Јовановића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Александер Ковачевић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Едиб Добарџић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 04.09.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др АНА ВРАНИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ане Вранић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Светислав Мијатовић, доцент, Физички факултет у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 04.08.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др БОРИС СТУПОВСКИ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бориса Ступовског у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Мирослав Анђелковић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 19.06.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ЈЕЛЕНА СМИЉАНИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Јелене Смиљанић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Слободан Малетић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 16.06.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ПАВЛЕ СТИПСИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Павла Стипсића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марко Војиновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 15.05.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др МАРИЈА МИТРОВИЋ ДАНКУЛОВ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марије Митровић Данкулов у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Марија Рашајски, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 10.05.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – др АЛЕКСАНДАР ДРАГИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Александра Драгића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Владимир Удовичић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Радомир Бањанац, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Миодраг Крмар, редовни професор, Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 03.05.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавност

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – др НАТАША ТОМИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Наташе Томић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Мирјана Грујић Бројчин, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Милица Вујковић, научни саветник, Факултет за физичку хемију у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 20.04.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавност

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ДЕЈАН ЂОКИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Дејана Ђокића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Димитрије Степаненко, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 05.04.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ЈЕЛЕНА ПЕШИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Пешић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Лазаревић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Жељко Шљиванчанин, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ у Београду, академик Зоран Поповић, САНУ, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 31.03.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – др АЛЕКСАНДРА АЛОРИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Александре Алорић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Слободан Малетић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 27.03.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ђорђа Јовановића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Александер Ковачевић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Едиб Добраџић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 22.03.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ВЛАДИМИР ЛАЗОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Владимира Лазовића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранко Коларић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Бојана Бокић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет Универзитета у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 14.03.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ПЕТАР ТАДИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Петра Тадића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Милица Миловановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Михаило Чубровић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Марија Димитријевић Ћирић, редовни професор, Физички факултет Универзитета у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 08.03.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др НИКОЛА ШКОРО

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Николе Шкора у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Братислав Обрадовић, редовни професор, Физички факултет Универзитета у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 08.03.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавност

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – др ЕМИЛ БОЖИН

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Емила Божина у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Лазаревић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, академик Зоран Поповић, САНУ, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.02.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавност

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДАНИЛО РАКОЊАЦ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Данила Ракоњца у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Марко Војиновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултету у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.02.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЈАСМИНА АТИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јасмине Атић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Данко Бошњаковић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултету у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 08.02.2023. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавност

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МАРИЦА ПОПОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Марице Поповић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, дописни члан САНУ, др Драган Маркушев, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Слободанка Галовић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 30.12.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР БРАНИСЛАВ САЛАТИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Бранислава Салатића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Александер Ковачевић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Милорад Кураица, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 30.12.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавност

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР УРОШ РАЛЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Уроша Ралевића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Горан Исић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Борислав Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 24.11.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ДЕЈАН ЈОКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Дејана Јоковића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Миодраг Крмар, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 10.11.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МАРИЈА МИТРОВИЋ ДАНКУЛОВ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Марије Митровић Данкулов у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Марија Рашајски, редовни професор, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 25.10.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР БРАНКА МУРИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Бранке Мурић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Мирослав Кузмановић, редовни професор, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 21.10.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МИЛИЦА ВИНИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Милице Винић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Миливоје Ивковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Биљана Станков, научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Мирослав Кузмановић, редовни професор, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 17.10.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР БРАНКА ХАЏИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бранке Хаџић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Душан Поповић, ванредни професор, Физички факултет, Универзитет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 14.10.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ДАНИЦА СТОЈИЉКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Данице Стојиљковић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Јулија Шћепановић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Слободан Врховац, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор, Физички факултет, Универзитет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.10.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – СУЗАНА МИЛАДИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Сузане Миладић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Божидар Николић, ванредни професор, Физички факултет, Универзитет у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.10.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР САША ЋИРКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Саше Ћирковића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Јасна Ристић-Ђуровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 23.09.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ВЛАДИМИР УДОВИЧИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Владимира Удовичића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Александар Белић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Владимир Срећковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Миодраг Крмар, редовни професор, Приордно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 06.09.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР РАДОМИР БАЊАНАЦ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Радомира Бањанца у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александар Драгић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Миодраг Крмар, редовни професор, Приордно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 06.09.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ВЛАДИМИР ДАМЉАНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Владимира Дамљановића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Милан Дамњановић, професор емеритус, Физички факултет, Универзитет у Београду и редовни члан САНУ и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 05.09.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ГОРАН ИСИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Горана Исића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Александар Крмпот, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Игор Станковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 02.09.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ПЕТАР МИТРИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Петра Митрића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Ђорђе Спасојевић, редовнипрофесор, Физички факултет, Универзитет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 31.08.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ВЕЉКО МАКСИМОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Вељка Максимовића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Врањеш,виши научни сарадник, Института за физику у Београду, др Лидија Живковић,научни саветник, Института за физику у Београду,проф др Предраг Миленовић,ванредни професор Физичког факултет, Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.07.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР НОВИЦА ПАУНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Новице Пауновића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Соња Ашкрабић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Стеван Стојадиновић, редовни професор, Физички факултет, Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 18.07.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР КОСТА СПАСИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Косте Спасића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Никола Шкоро, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.07.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МИХАИЛО РАБАСОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Михаила Рабасовића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александар Крмпот, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Марко Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и др Лидија Манчић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.07.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МАРКО РАДОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марка Радовића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бојана Вишић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ненад Лазаревић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Жељка Цвејић, редовни професор, Природно-математички факултет у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 08.07.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ОЛИВЕРА ЈОВАНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Оливере Јовановић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Никола Шкоро, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 04.07.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – МИЛАН ЈОЦИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Милана Јоцића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Ненад Милојевић, ванредни професор, Природно-математички факултет у Нишу и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 04.07.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МАРКО МЛАДЕНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марка Младеновића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 09.06.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МИХАИЛО ЧУБРОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Михаила Чубровића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Јакша Вучичевић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 03.06.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ДАНКО БОШЊАКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Данка Бошњаковића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Драгана Марић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 01.06.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЈЕЛЕНА МАЉКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Маљковић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Владимир Срећковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Братислав Маринковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МИРЈАНА ПЕРИШИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Мирјане Перишић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Андреја Стојић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР СВЕТЛАНА САВИЋ ШЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Светлане Савић Шевић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Сузана Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 23.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ИГОР ПРЛИНА

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Игора Прлине у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Марко Војиновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР НЕНАД ВРАЊЕШ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ненада Врањеша у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Ђорђе Шијачки, редовни члан САНУ и научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – МАРИЈА ИВАНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Марије Ивановић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марија Радимиловић Рађеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Рађеновић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, проф. др Милан Дражић, редовни професор, Математички факултет у Београду и проф. др Александар Савић, ванредни професор, Математички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 17.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР БОЈАНА БОКИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бојане Бокић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранко Коларић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Драгана Јовић Савић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР САЊА ЂУРЂИЋ МИЈИН

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Сање Ђурђић Мијин у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ана Милосављевић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ненад Лазаревић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 12.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МАЈА КУЗМАНОСКИ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Маје Кузманоски у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александра Нина, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Предраг Коларж, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и проф. др Владимир Ђурђевић, ванредни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 08.04.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР НЕНАД САКАН

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ненада Сакана у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Владимир Срећковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Љубинко Игњатовић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Драган Маркушев, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду и др Зоран Симић, научни саветник, Астрономска опсерваторија Београд и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.03.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – МИХАЈЛО РАДМИЛОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Михајла Радмиловића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Михаило Рабасовић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Александар Крмпот, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Ивана Дрвеница, виши научни сарадник, Институт за медицинска истраживања у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.03.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР НАТАША АЏИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Наташе Аџић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Вељко Јанковић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 16.03.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МИЛОШ РАНКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Милоша Ранковића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Братислав Маринковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.03.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР САЊА ТОШИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Сање Тошић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Владимир Срећковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Братислав Маринковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 16.03.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ИЛИЈА ИВАНИШЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Илије Иванишевића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Љубица Давидовић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 10.02.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЗОРАН МИЈИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Зорана Мијића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Владимир Срећковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 08.02.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – СТЕФАН СТОЈКУ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Стефана Стојкуа у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Игор Салом, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 04.02.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР БРАНКА ХАЏИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Бранке Хаџић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Душан Поповић, ванредни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 31.01.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР АЛЕКСАНДАР КРМПОТ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Александра Крмпота у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Лидија Манчић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ и проф. др Павле Анђус, редовни професор, Биолошки факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.01.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДАНИЈЕЛ ОБРИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Данијела Обрића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Љубица Давидовић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.01.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – АНДРИЈАНА ШОЛАЈИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Андријане Шолајић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Јелена Пешић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Божидар Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 02.12.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – АНЂЕЛИЈА ПЕТРОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Анђелије Петровић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Никола Шкоро, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 01.12.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ИВАНА МИЛОШЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Иване Милошевић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Горан Исић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Милош Момчиловић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча у Београду и др Тијана Томашевић Илић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 28.10.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ЖАРКО МЕДИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Жарка Медића у звање истраживач саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Борислав Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Радош Гајић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор, Природно-математички факултет у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.10.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ненада Лазаревића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и академик Зоран Радовић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 26.10.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – САЊА ЂУРЂИЋ МИЈИН

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Сање Ђурђић Мијин у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Бојана Вишић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 26.10.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ЕВЕЛИН БАКОШ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Евелин Бакош у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Врањеш, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Предраг Милиновић, ванредни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 20.10.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЈЕЛЕНА ДИМИТРИЈЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Димитријевић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Зоран Грујић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 01.09.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЈЕЛЕНА ЈОВИЋЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Јовићевић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, академик Ђорђе Шијачки, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду проф. др Марија Димитријевић Ћирић, редовни професор, Физички факултет у Београду и проф. др Петар Аџић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.07.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДУШАН ЖИГИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Душана Жигића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Игор Салом, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 29.07.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МАРИЈА ЈАНКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марије Јанковић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Вељко Дмитрашиновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Марко Сталевски, виши научни сарадник, Астрономска опсерваторија у Београду, и др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 28.07.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЧЕДОМИР ПЕТРОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Чедомира Петровића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и академик Зоран Радовић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 22.07.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЈЕЛЕНА ТРАЈИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Јелене Трајић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, и др Биљана Бабић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.07.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЗОРИЦА КОНСТАНТИНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Зорице Константиновић у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Татјана Вуковић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 21.05.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЈЕЛЕНА МИТРИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Митрић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Душан Поповић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 17.05.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МАРКО ВОЈИНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Марка Војиновића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Игор Салом, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 13.05.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР НЕНАД СЕЛАКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ненада Селаковића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 11.05.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР АНА МИЛОСАВЉЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ане Милосављевић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и доц. др Зорица Поповић, доцент, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 29.04.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – АНА ВРАНИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Ане Вранић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Александра Алорић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, и доц. др Зорица Поповић, доцент, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 29.04.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МАРИЈА ВРАЊЕШ МИЛОСАВЉЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марије Врањеш Милосављевић у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: академик Ђорђе Шијачки, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 05.02.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ПРЕДРАГ КОЛАРЖ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Предрага Коларжа у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Зоран Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 04.01.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР БОЈАНА ВИШИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бојане Вишић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: академик Зоран Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Божидар Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 04.01.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ПАСИ ХУОВИНЕН

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Паси Хуовинена у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Петар Аџић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 30.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ИВА БАЧИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Иве Бачић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Игор Франовић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Милан Кнежевић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЈЕЛЕНА МАРЈАНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Марјановић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Драгана Марић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Никола Шкоро, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 21.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР АНА ХУДОМАЛ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ане Худомал у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Божидар Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 16.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР СОЊА ПРЕДИН

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Соње Предин у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Милица Миловановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Марија Димитријевић Ћирић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 16.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ИЛИЈА СИМОНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Илије Симоновића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Данко Бошњаковић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 3.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЈАДРАНКА ВАСИЉЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јадранке Васиљевић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Драгана Јовић Савић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.11.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР БОГДАН САТАРИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Богдана Сатарића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Шкрбић, редовни професор, Природно-математички факултет у Новом Саду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.11.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЈЕЛЕНА МИТРИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Јелене Митрић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Ивана Стојковић Симатовић, ванредни професор, Факултет за физичку хемију у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР НИКОЛА БОШКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Николе Бошковића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александер Ковачевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Сакан, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Небојша Дончов, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР БИЉАНА СТАНКОВ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Биљане Станков у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Миливоје Ивковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Сакан, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Игор Савић, редовни професор, Прироно-математички факултет у Новом Саду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 14.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЈАКША ВУЧИЋЕВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јакше Вучићевића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЛАРС БЕМСТЕР

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ларса Бемстера у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Врањеш, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Предраг Миленовић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 15.09.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МИЛИЦА ЋУРЧИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Милице Ћурчић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Душан Поповић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 31.07.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР СОЊА АШКРАБИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Соње Ашкрабић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Борислав Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Стеван Стојадиновић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 31.07.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ТИЈАНА РАДЕНКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Тијане Раденковић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марко Војиновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Маја Бурић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 21.07.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР МАРИНА ЛЕКИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Марине Лекић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Братислав Обрадовић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 18.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – НИКОЛА БОШКОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Николе Бошковића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александер Ковачевић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ненад Сакан, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Милка Потребић, ванредни професор, Електротехничи факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 14.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ДИМИТРИЈЕ МАЛЕТИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Димитрија Малетића у звање виши науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Дејан Јоковић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Марија Димитријевић Ћирић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 13.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ДУШАН ВУДРАГОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Душана Вудраговића у звање науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Милан Дамњановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ИГОР САЛОМ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Игора Салома у звање виши науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, академик проф. др Ђође Шијачки, редовни члан САНУ и проф. др Марија Димитријевић Ћирић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЉУБИЦА ДАВИДОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Љубице Давидовић у звање виши науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

РЕИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР ЈУЛИЈА ШЋЕПАНОВИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Јулије Шћепановић у звање науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Слободан Врховац, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор, Физички факултет у Београду и др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – МИРЈАНА МИЛЕТИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Мирјане Милетић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Соња Ашкрабић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Брајушковић, редовни професор, Биолошки факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ – ДР АНДРЕЈА СТОЈИЋ

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Андреје Стојића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зоран Мијић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др
Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета у Београду и проф. др Драгољуб Белић, редовни професор Физичког факултета у Београду и
пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 25.12.2019.године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.