Избори у звања

Избор у звање – др Горан Исић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Горана Исића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Радош Гајић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Александар Крмпот, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Игор Станковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 02.09.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Петар Митрић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Петра Митрића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Ђорђе Спасојевић, редовнипрофесор, Физички факултет, Универзитет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 31.08.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Вељко Максимовић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Вељка Максимовића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Врањеш,виши научни сарадник, Института за физику у Београду, др Лидија Живковић,научни саветник, Института за физику у Београду,проф др Предраг Миленовић,ванредни професор Физичког факултет, Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.07.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Новица Пауновић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Новице Пауновића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зорана Дохчевић-Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Соња Ашкрабић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Стеван Стојадиновић, редовни професор, Физички факултет, Универзитета у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 18.07.2022. године налази у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Коста Спасић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Косте Спасића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Никола Шкоро, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.07.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Михаило Рабасовић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Михаила Рабасовића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александар Крмпот, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Марко Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и др Лидија Манчић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.07.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Марко Радовић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марка Радовића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бојана Вишић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ненад Лазаревић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Жељка Цвејић, редовни професор, Природно-математички факултет у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 08.07.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Оливера Јовановић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Оливере Јовановић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Никола Шкоро, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 04.07.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Милан Јоцић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Милана Јоцића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Ненад Милојевић, ванредни професор, Природно-математички факултет у Нишу и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 04.07.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Марко Младеновић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марка Младеновића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Јелена Радовановић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 09.06.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Михаило Чубровић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Михаила Чубровића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Јакша Вучичевић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 03.06.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Данко Бошњаковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Данка Бошњаковића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Драгана Марић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Јован Цветић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 01.06.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Маљковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Маљковић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Владимир Срећковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Братислав Маринковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Мирјана Перишић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Мирјане Перишић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Андреја Стојић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Димитрије Малетић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Светлана Савић Шевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Светлане Савић Шевић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду и др Сузана Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 23.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Игор Прлина

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Игора Прлине у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Марко Војиновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ненад Врањеш

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ненада Врањеша у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Ђорђе Шијачки, редовни члан САНУ и научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 20.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Марија Ивановић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Марије Ивановић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марија Радимиловић Рађеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Рађеновић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, проф. др Милан Дражић, редовни професор, Математички факултет у Београду и проф. др Александар Савић, ванредни професор, Математички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 17.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Бојана Бокић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бојане Бокић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранко Коларић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Драгана Јовић Савић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Сања Ђурђић Мијин

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Сање Ђурђић Мијин у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ана Милосављевић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ненад Лазаревић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 12.05.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Маја Кузманоски

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Маје Кузманоски у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александра Нина, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Предраг Коларж, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и проф. др Владимир Ђурђевић, ванредни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 08.04.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ненад Сакан

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ненада Сакана у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Владимир Срећковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Љубинко Игњатовић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Драган Маркушев, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду и др Зоран Симић, научни саветник, Астрономска опсерваторија Београд и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.03.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Михајло Радмиловић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Михајла Радмиловића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Михаило Рабасовић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Александар Крмпот, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и др Ивана Дрвеница, виши научни сарадник, Институт за медицинска истраживања у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 24.03.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Наташа Аџић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Наташе Аџић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Вељко Јанковић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Сунчица Елезовић-Хаџић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 16.03.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Милош Ранковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Милоша Ранковића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Братислав Маринковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.03.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Сања Тошић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Сање Тошић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Симоновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Владимир Срећковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Братислав Маринковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 16.03.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Илија Иванишевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Илије Иванишевића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Љубица Давидовић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 10.02.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Зоран Мијић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Зорана Мијића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Владимир Срећковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 08.02.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Стефан Стојку

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Стефана Стојкуа у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Игор Салом, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 04.02.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Бранка Хаџић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Бранке Хаџић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Душан Поповић, ванредни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 31.01.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Александар Крмпот

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Александра Крмпота у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Лидија Манчић, научни саветник, Институт техничких наука САНУ и проф. др Павле Анђус, редовни професор, Биолошки факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.01.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Данијел Обрић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Данијела Обрића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Љубица Давидовић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.01.2022. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Андријана Шолајић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Андријане Шолајић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Јелена Пешић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Божидар Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 02.12.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Анђелија Петровић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Анђелије Петровић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Никола Шкоро, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 01.12.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Ивана Милошевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Иване Милошевић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Горан Исић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Милош Момчиловић, виши научни сарадник, Институт за нуклеарне науке Винча у Београду и др Тијана Томашевић Илић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 28.10.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Жарко Медић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Жарка Медића у звање истраживач саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Борислав Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Радош Гајић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду и проф. др Миодраг Крмар, редовни професор, Природно-математички факултет у Новом Саду и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 28.10.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ненад Лазаревић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ненада Лазаревића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и академик Зоран Радовић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 26.10.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Сања Ђурђић Мијин

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Сање Ђурђић Мијин у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Бојана Вишић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 26.10.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Евелин Бакош

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Евелин Бакош у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Врањеш, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Предраг Милиновић, ванредни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 20.10.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Димитријевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Димитријевић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Зоран Грујић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, проф. др Горан Попарић, редовни професор, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 01.09.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Јовићевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Јовићевић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, академик Ђорђе Шијачки, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду проф. др Марија Димитријевић Ћирић, редовни професор, Физички факултет у Београду и проф. др Петар Аџић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 30.07.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Душан Жигић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Душана Жигића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Игор Салом, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 29.07.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Марија Јанковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марије Јанковић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Вељко Дмитрашиновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Марко Сталевски, виши научни сарадник, Астрономска опсерваторија у Београду, и др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 28.07.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Чедомир Петровић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Чедомира Петровића у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и академик Зоран Радовић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 22.07.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Јелена Трајић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Јелене Трајић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Милан Тадић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, и др Биљана Бабић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 15.07.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Зорица Константиновић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Зорице Константиновић у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Маја Шћепановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Татјана Вуковић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 21.05.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Митрић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Митрић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Душан Поповић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 17.05.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Марко Војиновић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Марка Војиновића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Игор Салом, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 13.05.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ненад Селаковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ненада Селаковића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Невена Пуач, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 11.05.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ана Милосављевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ане Милосављевић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, академик Зоран В. Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и доц. др Зорица Поповић, доцент, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 29.04.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Ана Вранић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Ане Вранић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марија Митровић Данкулов, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Александра Алорић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, и доц. др Зорица Поповић, доцент, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 29.04.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Марија Врањеш Милосављевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Марије Врањеш Милосављевић у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: академик Ђорђе Шијачки, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 05.02.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Предраг Коларж

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Предрага Коларжа у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Зоран Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 04.01.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Бојана Вишић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Бојане Вишић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: академик Зоран Поповић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Божидар Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 04.01.2021. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Паси Хуовинен

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Паси Хуовинена у звање научни саветник. Извештај Kомисије у саставу: др Магдалена Ђорђевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Петар Аџић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 30.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ива Бачић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Иве Бачић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Игор Франовић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Милан Кнежевић, редовни професор у пензији, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 23.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Марјановић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јелене Марјановић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Драгана Марић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Никола Шкоро, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 21.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ана Худомал

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ане Худомал у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Божидар Николић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 16.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Соња Предин

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Соње Предин у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Милица Миловановић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Марија Димитријевић Ћирић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 16.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Илија Симоновић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Илије Симоновића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Саша Дујко, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Данко Бошњаковић, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 3.12.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јадранка Васиљевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јадранке Васиљевић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Драгана Јовић Савић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Дејан Тимотијевић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 13.11.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Богдан Сатарић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Богдана Сатарића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Срђан Шкрбић, редовни професор, Природно-математички факултет у Новом Саду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.11.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Митрић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Јелене Митрић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Ивана Стојковић Симатовић, ванредни професор, Факултет за физичку хемију у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 19.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Никола Бошковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Николе Бошковића у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александер Ковачевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Сакан, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Небојша Дончов, редовни професор, Електронски факултет у Нишу, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 16.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Биљана Станков

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Биљане Станков у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Миливоје Ивковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Сакан, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Игор Савић, редовни професор, Прироно-математички факултет у Новом Саду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 14.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Јакша Вучићевић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Јакше Вучићевића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Дарко Танасковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Вукмировић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Ђорђе Спасојевић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.10.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Ларс Бемстер

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Ларса Бемстера у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Лидија Живковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ненад Врањеш, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Предраг Миленовић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 15.09.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Милица Ћурчић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Милице Ћурчић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Небојша Ромчевић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Јелена Трајић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Душан Поповић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 31.07.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Соња Ашкрабић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Соње Ашкрабић у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Борислав Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Стеван Стојадиновић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 31.07.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Тијана Раденковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Тијане Раденковић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Марко Војиновић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Маја Бурић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 21.07.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Марина Лекић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Марине Лекић у звање научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Јеленковић, научни саветник у пензији, Институт за физику у Београду, др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Братислав Обрадовић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именоване у поменуто звање се од 18.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – Никола Бошковић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор Николе Бошковића у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Александер Ковачевић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Ненад Сакан, научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Милка Потребић, ванредни професор, Електротехничи факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 14.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Димитрије Малетић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Димитрија Малетића у звање виши науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Владимир Удовичић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Дејан Јоковић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Марија Димитријевић Ћирић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за реизбор именованог у поменуто звање се од 13.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Душан Вудраговић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Душана Вудраговића у звање науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Антун Балаж, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Ивана Васић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Милан Дамњановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 13.02.2020. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Игор Салом

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Игора Салома у звање виши науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, академик проф. др Ђође Шијачки, редовни члан САНУ и проф. др Марија Димитријевић Ћирић, ванредни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именованог у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Љубица Давидовић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Љубице Давидовић у звање виши науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Бранислав Цветковић, научни саветник, Институт за физику у Београду, др Бојан Николић, виши научни сарадник, Институт за физику у Београду и проф. др Воја Радовановић, редовни професор, Физички факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Јулија Шћепановић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за реизбор др Јулије Шћепановић у звање науни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Слободан Врховац, научни саветник, Институт за физику у Београду, проф. др Сунчица Елезовић Хаџић, редовни професор, Физички факултет у Београду и др Душан Арсеновић, научни саветник, Институт за физику у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – Мирјана Милетић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор Мирјане Милетић у звање истраживач сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Соња Ашкрабић, научни сарадник, Институт за физику у Београду, др Зорана Дохчевић Митровић, научни саветник, Институт за физику у Београду и проф. др Горан Брајушковић, редовни професор, Биолошки факултет у Београду, и пропратни материјал за избор именоване у поменуто звање се од 27.12.2019. године налазе у Одељењу за људске ресурсе Института за физику у Београду на увиду јавности.

Избор у звање – др Андреја Стојић

Научно веће Института за физику у Београду је покренуло поступак за избор др Андреје Стојића у звање виши научни сарадник. Извештај Kомисије у саставу: др Зоран Мијић, виши научни с%B