Лабораторија за ласерску интеракцију са материјалима и ласере

ОБЛАСТ РАДА

Физички процеси који се одвијају током интеракције ласерског снопа са материјалом доводе до модификације особина материјала, како на површини, тако и у унутрашњости. Употреба ласера разних типова омогућује достизање различитих ефеката модификације са циљем побољшања особина, формирање нових структура и материјала, који се могу применити у разним областима развоја. Шира област деловања Лабораторије је истраживање у интеракцији ласерских снопова са материјалима и развој нових типова ласера. Ужа област је модификација површине и унутрашњости танких слојева метала, графена, неметала и биоматеријала, као и развој чврстотелних ИЦ импулсних ласера.

Руководилац лабораторије је др Александер Ковачевић, виши научни сарадник.

ИСТРАЖИВАЧИ

  1. др Александер Ковачевић, виши научни сарадник
  2. др Бранислав Салатић, научни сарадник