[:sr]

ОБЛАСТ РАДА

Физички процеси који се одвијају током интеракције ласерског снопа са материјалом доводе до модификације особина материјала, како на површини, тако и у унутрашњости. Употреба ласера разних типова омогућује достизање различитих ефеката модификације са циљем побољшања особина, формирање нових структура и материјала, који се могу применити у разним областима развоја. Шира област деловања Лабораторије је истраживање у интеракцији ласерских снопова са материјалима и развој нових типова ласера. Ужа област је модификација површине и унутрашњости танких слојева метала, графена, неметала и биоматеријала, као и развој чврстотелних ИЦ импулсних ласера.

Руководилац лабораторије је др Александер Ковачевић, виши научни сарадник.

 

ИСТРАЖИВАЧИ
  1. др Александер Ковачевић, виши научни сарадник
  2. др Бранислав Салатић, научни сарадник

 [:en]

RESEARCH DIRECTION

The areas of the Laboratory research are physical processes emerging during the interaction of laser beams with materials. The processes lead to the modification of material characteristics on the surface as well as in the bulk. Using lasers of various types enable reaching different effects of modification aiming improvement of characteristics, forming of new structures and materials, applicable in different areas of development. By interaction, modification of surfaces and bulks of thin films of metals, graphene, dielectrics and biomaterials takes place, as well as the development of new types of lasers, like solid-state IR pulsed lasers.

Head of the Laboratory is dr Aleksander Kovačević, senior research associate.

RESEARCHERS
  1. dr Aleksander Kovačević, senio research associate
  2. dr Branislav Salatić, research associate [:]