• ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Одржавање зграде, радног простора и дворишта

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ


  • JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Електричнa енергијa 2017

Јавна набавка бр. 1/2017 од 28. 4. 2017. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA


  • ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Услуге резервације и обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја

Јавна набавка бр. 1/2016 од 30. 6. 2016. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1. јул

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 4. јул

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 6. јул

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


  • JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Електричнa енергијa 2016

Јавна набавка бр. 1/2016 од 19. 4. 2016. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA


  • ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Одржавање хигијене

Јавна набавка мале вредности 3/2015 од 18.12.2015. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБУСТАВА ПОСТУПКА


  • ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Котао

Јавна набавка мале вредности 2/2015 од 14.09.2015. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА


  • ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дела објекта (крило Б)

Јавна набавка бр. 3/2015 од 7. 7. 2015. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА


  • ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Услуге резервације и обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја

Јавна набавка бр. 2/2015 од 20. 5. 2015. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА


  • JАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Електричнa енергијa 2015

Јавна набавка бр. 1/2015 од 4. 3. 2015. године.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА