Researchers (In Serbian)

А  
Мира
Аничић Урошевић
mira.anicic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Душан
Арсеновић
dusan.arsenovic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Јасмина
Атић
jasmina.atic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јуси
 Аувинен
jusi.auvinen@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Соња
Ашкрабић
sonja.askrabic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Б  
Биљана
Бабић  
biljana.babic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Неда
Бабуцић
neda.b@ipb.ac.rs 
Евелин
Бакош
evelin.bakos@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Антун
 Балаж
antun.balaz@ipb.ac.rs  Лабораторија за примену рачунара у науци
Радомир
Бањанац
radomir.banjanac@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Ива
Бачић
iva.bacic@ipb.ac.rs         Лабораторија за примену рачунара у науци
Александар
Белић
aleksandar.belic@ipb.ac.rs         Лабораторија за примену рачунара у науци
Ларс
 Бемстер
lars.bemster@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Александар
Богојевић
aleksandar.bogojevic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Бојана
 Бокић
bojana.bokic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Никола
Бошковић
nikola.boskovic@ipb.ac.rs           Лабораторија за метаматеријале
Данило
Бошњаковић
danko.bosnjakovic@ipb.ac.rs    Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Марта
Букумира
marta.bukumira@ipb.ac.rsЛабораторија за биофизику
Андреј
Буњац
andrej.bunjac@ipb.ac.rs             Лабораторија за атомске сударне процесе
В  
Дарко
Васиљевић
darko.vasiljevic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Јадранка
Васиљевић
jadranka.vasiljevic@ipb.ac.rs     Лабораторија за нелинеарну фотонику
Борислав
Васић
borislav.vasic@ipb.ac.rsЛабораторија за 2Д материјале
Ивана
Васић
ivana.vasic@ipb.ac.rs    Лабораторија за примену рачунара у науци
Никола
Веселиновић
nikola.veselinovic@ipb.ac.rs      Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Милица
Винић
milica.vinic@ipb.ac.rs    Лабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Бојана
Вишић
bojana.visic@ipb.ac.rs  Лабораторија за чврсто стање
Марко
Војиновић
marko.vojinovic@ipb.ac.rs         Група за гравитацију, честице и поља
Ана
Вранић
ana.vranic@ipb.ac.rs     Лабораторија за примену рачунара у науци
Ненад
Врањеш
nenad.vranjes@ipb.ac.rs             Лабораторија за физику високих енергија
Марија
Врањеш-Милосављевић
marija.vranjes.milosavljevic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Слободан
Врховац
slobodan.vrhovac@ipb.ac.rs      Лабораторија за статистичку физику комплексних система
Душан
Вудраговић
dusan.vudragovic@ipb.ac.rs      Лабораторија за примену рачунара у науци
Јасна
Вујин
jasna.vujin@ipb.ac.rs    Лабораторија за 2Д материјале
Ненад
Вукмировић
nenad.vukmirovic@ipb.ac.rs     Лабораторија за примену рачунара у науци
Јакша
Вучичевић
jaksa.vucicevic@ipb.ac.rs            Лабораторија за примену рачунара у науци
Г  
Мартина
Гилић
martina.gilic@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживање у области електронских  материјала
Душан
Грујић
dusan.grujic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Зоран
Грујић
zoran.grujic@ipb.ac.rs  Лабораторија за квантну биофотонику
Мирјана
Грујић-Бројчин
mirjana.grujic.brojcin@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Д  
Љубица
Давидовић
ljubica.davidovic@ipb.ac.rs        Група за гравитацију, честице и поља
Владимир
Дамљановић
vladimir.damljanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Миљан
Дашић
miljan.dasic@ipb.ac.rs  Лабораторија за примену рачунара у науци
Алекса
Денчевски
aleksa.dencevski@ipb.ac.rsЛабораторија за биофизику
Јелена
Димитријевић
jelena.dimitrijevic@ipb.ac.rs     Лабораторија за квантну биофотонику
Вељко
Дмитрашиновић
veljko.dmitrasinovic@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Зорана
Дохчевић-Митровић
zorana.dohcevic@ipb.ac.rs         Лабораторија за наноструктуре
Александар
Драгић
aleksandar.dragic@ipb.ac.rs      Нискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Саша
Дујко
sasa.dujko@ipb.ac.rs    Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Ђ  
Дејан
Ђокић
dejan.djokic@ipb.ac.rs Лабораторија за наноструктуре
Магдалена
Ђорђевић
magdalena.djordjevic@ipb.ac.rs               Лабораторија за физику високих енергија
Михаило
Ђорђевић
mihailo.djordjevic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Сања
Ђурђић Мијин
sanja.djurdjic.mijin@ipb.ac.rs   Лабораторија за чврсто стање
Ж  
Лидија
Живковић
lidija.zivkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Душан
Жигић
dusan.zigic@ipb.ac.rs    Лабораторија за физику високих енергија
И  
Илија
Иванишевић
ilija.ivanisevic@ipb.ac.rs              Група за гравитацију, честице и поља
Марија
Ивановић
marija.ivanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну фотонику
Љубинко
Игњатовић
ljubinko.ignjatovic@ipb.ac.rs     Лабораторија за астрофизику и физику јоносфере
Анђелија
Илић
andjelija.ilic@ipb.ac.rs  Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Бојана
Илић
bojana.ilic@ipb.ac.rs     Лабораторија за физику високих енергија
Лука
Илић
luka.ilic@ipb.ac.rs           Лабораторија за физику животне средине
Горан
Исић
goran.isic@ipb.ac.rs       Лабораторија за 2Д материјале
Ј  
Зорица
Јакшић
zorica.jaksic@ipb.ac.rs  Лабораторија за статистичку физику комплексних система
Вељко
Јанковић
veljko.jankovic@ipb.ac.rs            Лабораторија за примену рачунара у науци
Јована
Јелић
jovana.jelic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофизику
Рака
Јовановић
raka.jovanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну физику
Оливера
Јовановић
olivera.jovanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Гордана
Јовановић
gordana.jovanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Марко
Јовановић
marko.jovanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Драгана
Јовић Савић
dragana.jovic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну фотонику
Дејан
Јоковић
dejan.jokovic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Милан
Јоцић
milan.jocic@ipb.ac.rs    Лабораторија за примену рачунара у науци
К  
Давид
Кнежевић
david.кnezevic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Александер
Ковачевић
aleksander.кovacevic@ipb.ac.rsЛабораторија за ласерску интеракцију са материјалима и ласере
Предраг
Коларж
predrag.кolarz@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Бранко
Коларић
branko.кolaric@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Зорица
Константиновић
zorica.кonstantinovic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Филип
Крајинић
filip.krajinic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику 
Александар
Крмпот
aleksandar.кrmpot@ipb.ac.rs   Лабораторија за биофизику
Маја
Кузманоски
maja.кuzmanoski@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Амит
Кумар
amit.кumar@ipb.ac.rs  Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Л  
Зорица
Лазаревић
zorica.lazarevic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Ненад
Лазаревић
nenad.lazarevic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Јасмина
Лазаревић
jasmina.lazarevic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Саша
Лазовић
sasa.lazovic@ipb.ac.rs  Лабораторија за биомиметику
Владимир
Лазовић
vladimir.lazovic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Марина
Лекић
marina.lekic@ipb.ac.rs Лабораторија за квантну биофотонику
Владимир
Лончар
vladimir.loncar@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Драган
Лукић
dragan.lukic@ipb.ac.rs Лабораторија за фотоакустику
М  
Вељко
Максимовић
veljko.maksimovic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Дејан
Малетић
dejan.maletic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Димитрије
Малетић
dimitrije.maletic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Гордана
Маловић
gordana.malovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јелена
Маљковић
jelena.maljkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за атомске сударне процесе
Драгана
Марић
dragana.maric@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јелена
Марјановић
jelena.marjanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Драган
Маркушев
dragan.markusev@ipb.ac.rsЛабораторија за фотоакустику
Драгана
Маркушев
dragana.markusev@ipb.ac.rs 
Александар
Матковић
aleksandar.matkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за 2Д материјале
Жарко
Медић
zarko.medic@ipb.ac.rs Лабораторија за 2Д материјале
Зоран
Мијић
zoran.mijic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Сузана
Миладић
suzana.miladic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Мирјана
Милетић
mirjana.miletic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Тијана
Милићевић
tijana.milicevic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Милица
Миловановић
milica.milovanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Ана
Милосављевић
ana.milosavljevic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Ивана
Милошевић
ivana.milosevic@ipb.ac.rsЛабораторија за 2Д материјале
Јелена
Митрић
jelena.mitric@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Петар
Митрић
petar.mitric@ipb.ac.rs  Лабораторија за примену рачунара у науци
Марија
Митровић-Данкулов
marija.mitrovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Бранка
Мурић
branka.muric@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Н  
Станко
Недић
stanko.nedic@ipb.ac.rsЛабораторија за 2Д материјале
Жељка
Никитовић
zeljka.nikitovic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Бојан
Николић
bojan.nikolic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Станко
Николић
stanko.nikolic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Марко
Николић
marko.nikolic@ipb.ac.rs               Лабораторија за физику материјала под екстремним условима
Александра
Нина
aleksandra.nina@ipb.ac.rsЛабораторија за астрофизику и физику јоносфере
О  
Данијел
Обрић
danijel.obric@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Марко
Опачић
marko.opacic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
П  
Даница
Павловић
danica.pavlovic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Радмила
Панајотовић
radmila.panajotovic@ipb.ac.rsЛабораторија за 2Д материјале
Дејан
Пантелић
dejan.pantelic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Новица
Пауновић
novica.paunovic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Мирјана
Перишић
mirjana.perisic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Милан
Петровић
milan.petrovic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну физику
Никола
Петровић
nikola.petrovic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну физику
Анђелија
Петровић
andjelija.petrovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јелена
Пешић
jelena.pesic@ipb.ac.rsЛабораторија за 2Д материјале
Душка
Поповић
duska.popovic@ipb.ac.rsЛабораторија за атомске сударне процесе
Марица
Поповић
marica.popovic@ipb.ac.rs 
Слободан
Првановић
slobodan.prvanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Соња
Предин
sonja.predin@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Невена
Пуач
nevena.puac@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Марија
Пуач
marija.puac@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Р  
Маја
Рабасовић
maja.rabasovic@ipb.ac.rsЛабораторија за атомске сударне процесе
Михаило
Рабасовић
mihailo.rabasovic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофизику
Тијана
Раденковић
tijana.radenkovic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Михајло
Радмиловић
mihajlo.radmilovic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофизику
Марија
Радмиловић Рађеновић
marija.radjenovic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну фотонику
Иван
Радојичић
ivan.radojicic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Милан
Радоњић
milan.radonjic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Милош
Радоњић
milos.radonjic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Данило
Ракоњац
danilo.rakonjac@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Урош
Ралевић
uros.ralevic@ipb.ac.rsЛабораторија за 2Д материјале
Милош
Ранковић
milos.rankovic@ipb.ac.rsЛабораторија за атомске сударне процесе
Зоран
Распоповић
zoran.raspopovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јасна
Ристић-Ђуровић
jasna.ristic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Небојша
Ромчевић
nebojsa.romcevic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Маја
Ромчевић
maja.romcevic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
С  
Михаило
Савић
mihailo.savic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Светлана
Савић-Шевић
svetlana.savic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
Ненад
Сакан
nenad.sakan@ipb.ac.rsЛабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Бранислав
Салатић
branislav.salatic@ipb.ac.rsЛабораторија за ласерску интеракцију са материјалима и ласере
Игор
Салом
igor.salom@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Ненад
Селаковић
nenad.selakovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Дејан
Симић
dejan.simic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Илија
Симоновић
ilija.simonovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Ненад
Симоновић
nenad.simonovic@ipb.ac.rsЛабораторија за атомске сударне процесе
Јелена
Смиљанић
jelena.smiljanic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Коста
Спасић
кosta.spasic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Владимир
Срећковић
vladimir.sreckovic@ipb.ac.rsЛабораторија за астрофизику и физику јоносфере
Биљана
Станков
biljana.stankov@ipb.ac.rsЛабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Игор
Станковић
igor.stankovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Димитрије Степаненкоdimitrije.stepanenko@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Павле
Стипсић
pavle.stipsic@ipb.ac.rs Група за гравитацију, честице и поља
Бојан
Стојадиновић
bojan.stojadinovic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Даница
Стојиљковић
danica.stojiljkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за грануларне материјале
Андреја
Стојић
andreja.stojic@ipb.ac.rs              Лабораторија за физику животне средине
Стефан
Стојку
stefan.stojku@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Александра
Стринић
aleksandra.strinic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну физику
Т  
Дарко
Танасковић
darko.tanaskovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Тијана
Томашевић Илић
tijana.tomasevic@ipb.ac.rsЛабораторија за 2Д материјале
Наташа
Томић
natasa.tomic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Сања
Тошић
sanja.tosic@ipb.ac.rsЛабораторија за атомске сударне процесе
Јелена
Трајић
jelena.trajic@ipb.ac.rs  Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Јелена
Трајковић
jelena.trajkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Иван
Трапарић
ivan.traparic@ipb.ac.rs Лабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Ћ  
Саша
Ћирковић
sasa.cirkovic@ipb.ac.rs Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Милица
Ћурчић
milica.curcic@ipb.ac.rs  Лабораторија за истраживања у области електронских материјала
Марија
Ћурчић
marija.curcic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну биофотонику
У  
Владимир
Удовичић
vladimir.udovicic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Ф  
Милена
Филиповић
milena.filipovic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Игор
Франовић
igor.franovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Х  
Бранка
Хаџић
branka.hadzic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Ана
Худомал
ana.hudomal@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Ц  
Марко
Цвејић
marko.cvejic@ipb.ac.rsЛабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Бранислав Цветковићbranislav.cvetkovic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Дарја
Цветковић
darja.cvetkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Ч  
Михаило
Чубровић
mihailo.cubrovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Ш  
Драгутин
Шевић
dragutin.sevic@ipb.ac.rsЛабораторија за атомске сударне процесе
Марија
Шиндик
marija.sindik@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Никола
Шкоро
nikola.skoro@ipb.ac.rs Лабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Андријана
Шолајић
andrijana.solajic@ipb.ac.rsЛабораторија за 2Д материјале
Јулија
Шћепановић
julija.scepanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за статистичку физику комплексних система
Маја
Шћепановић
maja.scepanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање