Истраживачи

А
Александра
Алорић
aleksandra.aloric@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Мира Аничић
Урошевић
mira.anicic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Душан
Арсеновић
dusan.arsenovic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну и атомску оптику
Јасмина
Атић
jasmina.atic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јуси
Аувинен
jusi.auvinen@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Соња
Ашкрабић
sonja.askrabic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Б
Биљана
Бабић
biljana.babic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Евелин
Бакош
evelin.bakos@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Антун
Балаж
antun.balaz@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Радомир
Бањанац
radomir.banjanac@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Ива
Бачић
iva.bacic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Александар
Белић
aleksandar.belic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Ларс
Бемстер
lars.bemster@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Александар
Богојевић
aleksandar.bogojevic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Бојана
Бокић
bojana.bokic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну и атомску оптику
Никола
Бошковић
nikola.boskovic@ipb.ac.rsЛабораторија за метаматеријале
Данко
Бошњаковић
danko.bosnjakovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Андреј
Буњац
andrej.bunjac@ipb.ac.rsЛабораторија за физику атомских сударних процеса
В
Дарко
Васиљевић
darko.vasiljevic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофотонику
Јадранка
Васиљевић
jadranka.vasiljevic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну фотонику
Ивана
Васић
ivana.vasic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Борислав
Васић
borislav.vasic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Никола
Веселиновић
nikola.veselinovic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Милица
Винић
milica.vinic@ipb.ac.rsЛабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Бојана
Вишић
bojana.visic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Марко
Војиновић
marko.vojinovic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Ана
Вранић
ana.vranic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Ненад
Врањеш
nenad.vranjes@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Марија
Врањеш-Милосављевић
marija.vranjes.milosavljevic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Слободан
Врховац
slobodan.vrhovac@ipb.ac.rsЛабораторија за статистичку физику комплексних система
Душан
Вудраговић
dusan.vudragovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Јасна
Вујин
jasna.vujin@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Ненад
Вукмировић
nenad.vukmirovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Јакша
Вучичевић
jaksa.vucicevic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Г
Мартина
Гилић
martina.gilic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Зоран
Грујић
zoran.grujic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну и атомску оптику
Душан
Грујић
dusan.grujic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофотонику
Мирјана
Грујић-Бројчин
mirjana.grujic.brojcin@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Д
Љубица
Давидовић
ljubica.davidovic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Владимир
Дамљановић
vladimir.damljanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну и атомску оптику
Миљан
Дашић
miljan.dasic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Јелена
Димитријевић
jelena.dimitrijevic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну и атомску оптику
Вељко
Дмитрашиновић
veljko.dmitrasinovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Зорана Дохчевић-Митровићzorana.dohcevic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Александар
Драгић
aleksandar.dragic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Саша
Дујко
sasa.dujko@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Ђ
Дејан
Ђокић
dejan.djokic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Магдалена
Ђорђевић
magdalena.djordjevic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Сања
Ђурђић Мијин
sanja.djurdjic.mijin@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Ж
Лидија
Живковић
lidija.zivkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Душан
Жигић
dusan.zigic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
И
Илија
Иванишевић
ilija.ivanisevic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Миливоје
Ивковић
milivoje.ivkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Љубинко
Игњатовић
ljubinko.ignjatovic@ipb.ac.rsЛабораторија за астрофизику и физику јоносфере
Анђелија
Илић
andjelija.ilic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Лука
Илић
luka.ilic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Бојана
Илић
bojana.ilic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Горан
Исић
goran.isic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Ј
Зорица
Јакшић
zorica.jaksic@ipb.ac.rsЛабораторија за статистичку физику комплексних система
Вељко
Јанковић
veljko.jankovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Рака
Јовановић
raka.jovanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну физику
Ђорђе
Јовановић
djordje.jovanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Гордана
Јовановић
gordana.jovanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Оливера
Јовановић
olivera.jovanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Драгана
Јовић Савић
dragana.jovic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну фотонику
Дејан
Јоковић
dejan.jokovic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Милан
Јоцић
milan.jocic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
К
Давид
Кнежевић
david.кnezevic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Александер
Ковачевић
aleksander.кovacevic@ipb.ac.rsЛабораторија за ласерску интеракцију са материјалима и ласере
Предраг
Коларж
predrag.кolarz@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Бранко
Коларић
branko.кolaric@ipb.ac.rsЛабораторија за биофотонику
Зорица
Константиновић
zorica.кonstantinovic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Радмила
Костић
radmila.кostic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Александар
Крмпот
aleksandar.кrmpot@ipb.ac.rsЛабораторија за биофизику
Маја
Кузманоски
maja.кuzmanoski@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Амит
Кумар
amit.кumar@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Л
Зорица
Лазаревић
zorica.lazarevic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Ненад
Лазаревић
nenad.lazarevic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Јасмина
Лазаревић
jasmina.lazarevic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Саша
Лазовић
sasa.lazovic@ipb.ac.rsЛабораторија за биомиметику
Владимир
Лазовић
vladimir.lazovic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофотонику
Марина
Лекић
marina.lekic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофотонику
Владимир
Лончар
vladimir.loncar@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Драган
Лукић
dragan.lukic@ipb.ac.rsЛабораторија за фотоакустику
М
Вељко
Максимовић
veljko.maksimovic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Димитрије
Малетић
dimitrije.maletic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Дејан
Малетић
dejan.maletic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Гордана
Маловић
gordana.malovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јелена
Маљковић
jelena.maljkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику атомских сударних процеса
Драгана
Марић
dragana.maric@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јелена
Марјановић
jelena.marjanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Драган
Маркушев
dragan.markusev@ipb.ac.rsЛабораторија за фотоакустику
Александар
Матковић
aleksandar.matkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Жарко
Медић
zarko.medic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Зоран
Мијић
zoran.mijic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Сузана
Миладић
suzana.miladic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Мирјана
Милетић
mirjana.miletic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Тијана
Милићевић
tijana.milicevic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Милица
Миловановић
milica.milovanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Ана
Милосављевић
ana.milosavljevic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Ивана
Милошевић
ivana.milosevic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Војислав
Милошевић
vojislav.milosevic@ipb.ac.rsЛабораторија за метаматеријале
Јелена
Митрић
jelena.mitric@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Петар
Митрић
petar.mitric@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Марија
Митровић-Данкулов
marija.mitrovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Бранка
Мурић
branka.muric@ipb.ac.rsЛабораторија за биофотонику
Н
Станко
Недић
stanko.nedic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Жељка
Никитовић
zeljka.nikitovic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну и атомску оптику
Бојан
Николић
bojan.nikolic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Марко
Николић
marko.nikolic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику материјала под екстремним условима
Станко
Николић
stanko.nikolic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну и атомску оптику
Александра
Нина
aleksandra.nina@ipb.ac.rsЛабораторија за астрофизику и физику јоносфере
О
Данијел
Обрић
danijel.obric@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Марко
Опачић
marko.opacic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
П
Даница
Павловић
danica.pavlovic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофотонику
Радмила
Панајотовић
radmila.panajotovic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Дејан
Пантелић
dejan.pantelic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофотонику
Новица
Пауновић
novica.paunovic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Мирјана
Перишић
mirjana.perisic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Милан
Петровић
milan.petrovic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну физику
Никола
Петровић
nikola.petrovic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну физику
Анђелија
Петровић
andjelija.petrovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јелена
Пешић
jelena.pesic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Душка
Поповић
duska.popovic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику атомских сударних процеса
Слободан
Првановић
slobodan.prvanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Никола
Продановић
nikola.prodanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Невена
Пуач
nevena.puac@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Марија
Пуач
marija.puac@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Р
Маја
Рабасовић
maja.rabasovic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику атомских сударних процеса
Михаило
Рабасовић
mihailo.rabasovic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофизику
Тијана
Раденковић
tijana.radenkovic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Михајло
Радмиловић
mihajlo.radmilovic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофизику
Марија
Радмиловић Рађеновић
marija.radjenovic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну фотонику
Милош
Радовановић
milos.radovanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за метаматеријале
Иван
Радојичић
ivan.radojicic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну и атомску оптику
Милан
Радоњић
milan.radonjic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Милош
Радоњић
milos.radonjic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Данило
Ракоњац
danilo.rakonjac@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Урош
Ралевић
uros.ralevic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Милош
Ранковић
milos.rankovic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику атомских сударних процеса
Зоран
Распоповић
zoran.raspopovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јасна
Ристић-Ђуровић
jasna.ristic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Небојша
Ромчевић
nebojsa.romcevic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Маја
Ромчевић
maja.romcevic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
С
Михаило
Савић
mihailo.savic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Светлана
Савић-Шевић
svetlana.savic@ipb.ac.rsЛабораторија за биофотонику
Ненад
Сакан
nenad.sakan@ipb.ac.rsЛабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Бранислав
Салатић
branislav.salatic@ipb.ac.rsЛабораторија за ласерску интеракцију са материјалима и ласере
Игор
Салом
igor.salom@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Ненад
Селаковић
nenad.selakovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Дејан
Симић
dejan.simic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Владан
Симић
vladan.simic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Ненад
Симоновић
nenad.simonovic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику атомских сударних процеса
Илија
Симоновић
ilija.simonovic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Јелена
Смиљанић
jelena.smiljanic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Коста
Спасић
кosta.spasic@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Владимир
Срећковић
vladimir.sreckovic@ipb.ac.rsЛабораторија за астрофизику и физику јоносфере
Биљана
Станков
biljana.stankov@ipb.ac.rsЛабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Игор
Станковић
igor.stankovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Димитрије
Степаненко
dimitrije.stepanenko@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Павле
Стипсић
pavle.stipsic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Бојан
Стојадиновић
bojan.stojadinovic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Даница
Стојиљковић
danica.stojiljkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за грануларне материјале
Андреја
Стојић
andreja.stojic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику животне средине
Стефан
Стојку
stefan.stojku@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Александра
Стринић
aleksandra.strinic@ipb.ac.rsЛабораторија за нелинеарну физику
Т
Дарко
Танасковић
darko.tanaskovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Тијана
Томашевић Илић
tijana.tomasevic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Наташа
Томић
natasa.tomic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Сања
Тошић
sanja.tosic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику атомских сударних процеса
Јелена
Трајић
jelena.trajic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Иван
Трапарић
ivan.traparic@ipb.ac.rsЛабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Ћ
Саша
Ћирковић
sasa.cirkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Милица
Ћурчић
milica.curcic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Марија
Ћурчић
marija.curcic@ipb.ac.rsЛабораторија за квантну и атомску оптику
У
Владимир
Удовичић
vladimir.udovicic@ipb.ac.rsНискофонска лабораторија за нуклеарну физику
Ф
Милена
Филиповић
milena.filipovic@ipb.ac.rsЛабораторија за наноструктуре
Игор
Франовић
igor.franovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Х
Паси
Хаувинен
pasi.hauvinen@ipb.ac.rsЛабораторија за физику високих енергија
Бранка
Хаџић
branka.hadzic@ipb.ac.rsЛабораторија за истраживања у области електронских материјала
Ана
Худомал
ana.hudomal@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Ц
Марко
Цвејић
marko.cvejic@ipb.ac.rsЛабораторија за спектроскопију плазме и ласере
Бранислав
Цветковић
branislav.cvetkovic@ipb.ac.rsГрупа за гравитацију, честице и поља
Дарја
Цветковић
darja.cvetkovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Ч
Михаило
Чубровић
mihailo.cubrovic@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Ш
Драгутин
Шевић
dragutin.sevic@ipb.ac.rsЛабораторија за физику атомских сударних процеса
Марија
Шиндик
marija.sindik@ipb.ac.rsЛабораторија за примену рачунара у науци
Никола
Шкоро
nikola.skoro@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме
Андријана
Шолајић
andrijana.solajic@ipb.ac.rsЛабораторија за графен, друге 2Д материјале и уређене наноструктуре
Маја
Шћепановић
maja.scepanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за чврсто стање
Јулија
Шћепановић
julija.scepanovic@ipb.ac.rsЛабораторија за статистичку физику комплексних система
Милован
Шуваков
milovan.suvakov@ipb.ac.rsЛабораторија за неравнотежне процесе и примену плазме