IPB

Ана Милосављевић освојила ПРОМИС Фонда за науку

30. новембра 2023.

Један од укупно 30 пројеката новог позива ПРОМИС Фонда за науку који су намењени младим истраживачима у Србији, освојила је др Ана Милосављевић са Института за физику у Београду.

Пројекат др Милосављевић под називом Dynamics of CDW transition in strained quasi-1D systems (DYNAMIQS) био је један од укупно 313 предлога пројеката који су поднети Фонду у оквиру овог позива. 

Истраживање др Милосављевић је у области квази-ниско-димензионалних материјала у којима се испољавају суперпроводна и стања таласа густине наелектрисања, и представљају јединствену платформу за истраживање њихових квантних својстава као и међусобне интеракције ова два феномена. Такви материјали пружају могућности за развој уређаја нове генерације са вишеструким функционалностима, на основу контроле и подешавања суперпроводног и стања таласа густине наелектрисања. Анализа утицаја механичке деформације на ова стања омогућава дубље проучавање њиховог спрезања, и пружа прилику за прилагођавање њихових особина, што би допринело развоју у пољима (опто)електронике, сензорских технологија, система за конверзију енергије, као и квантног рачунарства.

Примарни циљ овог пројекта ће бити подешавање особина које утичу на нестабилност Ферми површи у трихалкогенидима прелазних метала применом једноосног напрезања. Увођење напрезања ће кроз детаљнији увид у међусобну интеракцију кристалне решетке, спинских ексцитација и ексцитација наелектрисања, омогућити оптимизацију адекватних физичких својстава. Са тим циљем, применом експерименталне технике нееластичног расејања светлости, истовремено ће кроз истраживање бити праћене ове ексцитације у зависности од температуре и напрезања.

ПРОМИС 2023 је, иначе, програм Фонда за науку Републике Србије намењен изврсним пројектима младих истраживача и научника у раној фази каријере. Пројектима руководе доктори наука које су то звање стекли пре највише 7 година.  Тридесет младих истраживача и научника ће кроз овај програм имати прилику да постану самостални у истраживачком раду, граде и управљају сопственим тимовима, јачају капацитете за конкурисање на европском и светском нивоу и развијају нове идеје кроз реализацију основних и примењених истраживања у свим научним областима, наводе у Фонду за науку.

Др Ана Милосављевић је докторске студије физике уписала на Физичком факултету Универзитета у Београду 2013. године, а од 2015. године је запослена на Институту за физику у Центру за физику чврстог стања и нове материјале.

Докторску дисертацију под називом „Електрон-фонон и спин-фонон интеракција у суперпроводницима на бази гвожђа и квази-2D материјалима изучавана методом Раманове спектроскопије“ одбранила је у пролеће 2021. године под менторством др Ненада Лазаревића.

Следеће године на Институту за физику у Београду додељена јој је студентска награда за најбољу докторску досертацију одбрањену у претходној години. Ова студентска награда додељује се истовремено са Годишњом наградом, једном годишње у оквиру обележавања дана Института за физику. 

Др Јакша Вучичевић и др Ана Милосављевић, добитници годишње и студентске награде 2022. године (Фото: Бојан Џодан)

Др Милосављевић се током израде дисертације бавила испитивањем вибрационих особина материјала са јаким електронским корелацијама. Жири у саставу др Игор Франовић, др Бранислав Цветковић и др Ненад Врањеш јој је награду доделио, како се у саопштењу наводи, узимајући у обзир квалитет дисертације и објављених радова и њихов утицај на проблематику којој припадају, стваралачки удео кандидаткиње, дужину трајања студија и удео Института у оствареним резлутатима.