IPB

Ана Милосављевић

14. априла 2021.

Наша колегиница Ана Милосављевић одбранила је у уторак, 6. априла 2021. године на Физичком факултету Универзитета у Београду своју докторску дисертацију под називом „Електрон-фонон и спин-фонон интеракција у суперпроводницима на бази гвожђа и квази-2D материјалима изучавана методом Раманове спектроскопије“.

Комисија за одбрану докторске дисертације била је у саставу: др Ненад Лазаревић, др Зоран В. Поповић, проф. др Ђорђе Спасојевић, проф. др Божидар Николић, доц. др Зорица Поповић. Ментор је др Ненад Лазаревић.

Честитамо!