Годишње награде Института за физику

Од 1976. године Институт за физику додељује годишњу награду за најбољи научни рад, као и студентску награду. Појединих година награде нису додељене.
ГОДИНА ГОДИШЊА НАГРАДА ИНСТИТУТА СТУДЕНТСКА НАГРАДА НАГРАДА ЗА ФИНАНСИЈСКИ ДОПРИНОС
2023 Бојана Вишић Сања Ђурђић Мијин
2022 Јакша Вучичевић Ана Милосављевић
2021 Ненад Лазаревић Јадранка Васиљевић
2020 Игор Франовић Миљан Дашић
2019 Бранислав Цветковић Вељко Јанковић Марија Митровић Данкулов
2018 Ненад Врањеш Марко Младеновић Магдалена Ђорђевић
2017 Марија Митровић Данкулов Данко Бошњаковић Зоран Мијић
2016 Магдалена Ђорђевић Јакша Вучичевић
2015 Милован Шуваков Станко Николић Мира Аничић Урошевић
2014 Антун Балаж Милан Радоњић Мира Аничић Урошевић
2013 Ненад Вукмировић Борислав Васић Антун Балаж
2012 Саша Дујко Ивана Видановић Антун Балаж
2011 Александар Милосављевић Златко Папић
2010 Бранислав Јеленковић Саша Дујко
2009 Никола Бурић Бојан Николић
2008 Марија Радмиловић Рађеновић Александар Крмпот
2007 Александар Богојевић Сања Милисављевић
Милан Петровић
2006 Братислав Маринковић Марија Милосављевић
Зоран Петровић
2005 Александра Стринић Антун Балаж
2004 Милован Василић Новица Пауновић
2003 Драгана Марић
2002 Душан Јовановић
2001 Миливој Белић Александар Драгић
2000 Јово Врањеш Александра Стринић
1999 Бранислав Јованић Коста Ладавац
1998 Зоран Петровић
1997 Мирјана Трипковић Зорица Константиновић
Велибор Новаковић
1996 Бранко Драговић Бранимир Благојевић
1995 Зоран Петровић Драган Маркушев
1994 Анатолиј Михајлов Радмила Панајотовић
1993 Миливој Белић Владимир Стојановић
Бранислав Јованић
1992 Зоран Поповић Душка Поповић
Дејан Тимотијевић
1991 Предраг Крстић Ненад Симоновић
1990 Таско Грозданов Јово Врањеш
1989 Џевад Белкић Марко Ледвиј
1988 Слободан Цвејановић
Милутин Благојевић
1987 Предраг Крстић
1986 Ратко Јанев Небојша Узелац
1985 Иван Божовић
1984 Владета Урошевић
1983 Бранислав Саздовић
Бранко Драговић
1982 Петар Грујић
1981 Марко Поповић
1980 Петар Грујић
1979 Пантелија Николић
1978 Звонко Марић Таско Грозданов
1977 Никола Коњевић Милан Димитријевић
Ратко Јанев
1976 Милан Курепа
Како се бира добитник?

Према Правилнику о наградама Института, годишња награда се додељује за научни рад који представља значајан допринос одређеној области физике која се развија на Институту.

Традиционално, добитник награде на Колоквијуму Института држи предавање из области за коју је награда додељена, који је саставни део свечане прославе годишњице Института.

Предлоге за годишњу награду Научном већу Института подносе руководиоци пројеката, научно-истраживачке групе или инстраживачи у научном звању у радном односу на Институту. Одлуку о додели награде доноси трочлани жири које именује Научно веће и које се састоји од претходна три добитника Годишње награде.

Жири у обзир узима више критеријума: квалитет објављених радова и њихов импакт на научну област, односно проблематику којој припадају, затим стваралачки удео кандидата у оствареним резултатима, удео Института у оствареним резултатима, као и број радова и њихове категорије.

Годишња награда се појединцу може доделити највише два пута, а састоји се од дипломе и новчаног дела у износу три просечне нето зараде у Институту.

Поред Годишње награде, према Правилнику о наградама Института, додељује се и једна Студентска награда за најбољу докторску тезу урађену у Институту и одбрањену током претходне године.

Студентска награда се састоји од дипломе од новчаног дела који износи једну просечну месечну нето зараду у Институту.

Додела Студентске награде врши се по поступку утврђеном за доделу Годишње награде за научни рад и додељује је исти жири.

Сваке године на годишњицу Института, поред ових награда додељује се и Награда за финансијски допринос Институту. Ова награда се додељује појединцу у радном односу у Институту који је својим активностима током претходне календарске године обезбедио највећи финансијски допринос Институту.

Награда за финансијски допринос састоји се од дипломе и новчаног дела који износи три просечне месечне нето зараде у Институту.

Одлуку о додели Награде за финансијски допринос доноси директор Института до 30. априла текуће године на основу извештаја који му подноси руководилац Одељења за рачуноводствене послове.

Да би награда била додељена, финансијски допринос за који се додељује мора бити бар пет пута већи од новчаног дела награде.

Награда за финансијски допринос се истом добитнику може доделити највише два пута.

Директор Института не може да буде добитник Награде за финансијски допринос.