Национални пројекти

READ

Носилац пројекта је компанија SYRMIA из Новог Сада, а партнер на пројекту је Институт за физику у Београду. Циљ пројекта је израда компјутерске платформе која пружа инжењерима, истраживачима и наставницима средства за даљински развој, тестирање и верификацију алгоритама за аутономну…

NOVA2LIBS4fusion

На југу Француске у току је монтажа највећег фузионог реактора на свету. Циљ је да се опонашањем реакција које Сунцу дају енергију створи могућност изградње комерцијалних електрана заснованих на технологији контролисане нуклеарне фузије. Међутим, висока температура и огромни флуксеви енергије…

QGHG-2021

Иза пројекта стоје два основна циља. Први је теоријски: разумевање и формулисање уједињене теорије гравитације и материје на квантном нивоу користећи геометријски језик виших гејџ теорија. Други је практичан: конструисати софтверски пакет за нумеричку анализу и израчунавање последица овог конкретног…

SimSurgery

Електрохирургија се базира на примени електричне струје на биолошка ткива као средство за сечење, коагулацију, десикацију или фулгурацију ткива. Овај мултидисциплинарни пројекат је посвећен развоју софтверског пакета за тродимензионалну симулацију различитих електрохируршких интервенција. Осим научног значаја, резултати би могли да…

CompsLight

Главна идеја пројекта је проналажење начина како да дефекти, нечистоће и неправилности које се јављају код различитих примена буду од користи, првенствено у контроли и манипулацији светлости. Истраживачи планирају да у оквиру пројекта направе нове врсте комплексних фотонских структура и…

idCOVID

Идеја пројекта се састоји у примени јонизације за уништавање вируса у затвореном простору. Путем интензивне јонизације ваздуха, која није штетна за људе, истраживачи теже да изврше инактивацију вируса и њихово електростатичко уклањање из зоне дисања.Партнер на пројекту је Медицински факултет…