IPB

04. септембра 2022.

На југу Француске у току је монтажа највећег фузионог реактора на свету. Циљ је да се опонашањем реакција које Сунцу дају енергију створи могућност изградње комерцијалних електрана заснованих на технологији контролисане нуклеарне фузије. Међутим, висока температура и огромни флуксеви енергије на површину реактора доводе до ерозије материјала са зида. Циљ овог пројекта је карактеризација зида фузионог ректора. Спеткроскопском анализом светлости коју емитује плазма могу се добити информације о саставу узрока и концентрацији елемената до нивоа милионитих делова.
Партнери на пројекту су Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Универзитет у Београду и Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу