IPB

04. септембра 2022.

Иза пројекта стоје два основна циља. Први је теоријски: разумевање и формулисање уједињене теорије гравитације и материје на квантном нивоу користећи геометријски језик виших гејџ теорија. Други је практичан: конструисати софтверски пакет за нумеричку анализу и израчунавање последица овог конкретног теоријског модела квантне гравитације, али и других проблема из области уопштене геометрије, алгебарске топологије, терогије гафова и других области математике које се употребљавају за опис квантне гравитације.