IPB

04. септембра 2022.

У фокусу истраживања овог пројекта налази се питање на који начин физичари могу да помогну елетроинжењерима и еколозима у напорима усмереним ка смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште у системима за пренос електричне енергије. Један од корака који се разматра у пројекту је избацивање из употребе гаса сумпор хекса-флоурида. Пројектни тим ће разматрати перспективе у погледу коришћења алтернативних супстанци у системима за пренос електричне енергије. Ови нови гасови физичаре суочавају са читавим низом питања на која ће покушати да пронађу одговоре. Нека од ових питања су: када се ови гасови изложе дејству електричног поља на који начин постају проводни, на који начин инетрагују електрони и молекули ових гасова и које су основне карактеристике пробоја и стримерских пражњења у овим гасовима.