[:sr]

На дан прославе годишњице оснивања, Институт за физику у Београду од 1976. године додељује годишњу награду за најбољи научни рад, као и студентску награду и награду за финансијски допринос раду Института.

Према Правилнику о наградама Института, годишња награда се додељује за научни рад који представља значајан допринос одређеној области физике која се развија на Институту.

Традиционално, добитник награде на Колоквијуму Института држи предавање из области за коју је награда додељена, који је саставни део свечане прославе годишњице Института.

Предлоге за годишњу награду Научном већу Института подносе руководиоци пројеката, научно-истраживачке групе или инстраживачи у научном звању у радном односу на Институту. Одлуку о додели награде доноси трочлани жири које именује Научно веће и које се састоји од претходна три добитника Годишње награде.

Жири у обзир узима више критеријума: квалитет објављених радова и њихов импакт на научну област, односно проблематику којој припадају, затим стваралачки удео кандидата у оствареним резултатима, удео Института у оствареним резултатима, као и број радова и њихове категорије.

Годишња награда се појединцу може доделити највише два пута, а састоји се од дипломе и новчаног дела у износу три просечне нето зараде у Институту.

Поред Годишње награде, према Правилнику о наградама Института, додељује се и једна Студентска награда за најбољу докторску тезу урађену у Институту и одбрањену током претходне године.

Студентска награда се састоји од дипломе од новчаног дела који износи једну просечну месечну нето зараду у Институту.

Додела Студентске награде врши се по поступку утврђеном за доделу Годишње награде за научни рад и додељује је исти жири.

Сваке године на годишњицу Института, поред ових награда додељује се и Награда за финансијски допринос Институту. Ова награда се додељује појединцу у радном односу у Институту који је својим активностима током претходне календарске године обезбедио највећи финансијски допринос Институту.

Награда за финансијски допринос састоји се од дипломе и новчаног дела који износи три просечне месечне нето зараде у Институту.

Одлуку о додели Награде за финансијски допринос доноси директор Института до 30. априла текуће године на основу извештаја који му подноси руководилац Одељења за рачуноводствене послове.

Да би награда била додељена, финансијски допринос за који се додељује мора бити бар пет пута већи од новчаног дела награде.

Награда за финансијски допринос се истом добитнику може доделити највише два пута.

Директор Института не може да буде добитник Награде за финансијски допринос.

Списак награђених

ГОДИНА

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ НАУЧНИ РАД

СТУДЕНТСКА НАГРАДА

НАГРАДА ЗА ФИНАНСИЈСКИ ДОПРИНОС

Марија Митровић Данкулов

Магдалена Ђорђевић

2015.

Мира Аничић Урошевић

2014.

Мира Аничић Урошевић

2010.

Бранислав Јеленковић

Саша Дујко

2009.

Никола Бурић

Бојан Николић

2008.

Марија Радмиловић Рађеновић

Александар Крмпот

2007.

Александар Богојевић

Милан Петровић

Сања Милисављевић

2006.

Братислав Маринковић

Зоран Петровић

Марија Милосављевић

2005.

Александра Стринић

Антун Балаж

2004.

Милован Василић

Новица Пауновић

2003.

Драгана Марић

2002.

Душан Јовановић

2001.

Миливој Белић

Александар Драгић

2000.

Јово Врањеш

Александра Стринић

1999.

Бранислав Јованић

Коста Ладавац

1998.

Зоран Петровић

1997.

Мирјана Трипковић

Зорица Константиновић

Велибор Новаковић

1996.

Бранко Драговић

Бранимир Благојевић

1995.

Зоран Петровић

Драган Маркушев

1994.

Анатолиј Михајлов

Радмила Панајотовић

1993.

Миливој Белић

Бранислав Јованић

Владимир Стојановић

1992.

Зоран Поповић

Душка Поповић

Дејан Тимотијевић

1991.

Предраг Крстић

Ненад Симоновић

1990.

Таско Грозданов

Јово Врањеш

1989.

Џевад Белкић

Марко Ледвиј

1988.

Слободан Цвејановић

Милутин Благојевић

1987.

Предраг Крстић

1986.

Ратко Јанев

Небојша Узелац

1985.

Иван Божовић

1984.

Владета Урошевић

1983.

Бранислав Саздовић

Бранко Драговић

1982.

Петар Грујић

1981.

Марко Поповић

1980.

Петар Грујић

1979.

Пантелија Николић

1978.

Звонко Марић

Таско Гозданов

1977.

Никола Коњевић

Милан Димитријевић

1976.

Милан Курепа

[:]