Центар за изучавање комплексних система

Сарадници Центра за изучавање комплексних система примењују широк спектар метода теоријске физике, као и нумеричке симулације и нумеричко моделирање, а у неким областима и експерименталне методе за проучавање великог броја комплексних система. Иако нумерички приступ представља један од најчешће коришћених, основни циљ свих истраживања Центра нису појединачни нумерички резултати, већ ново знање о комплексним системима, физичке законитости које описују њихово понашање, као и везе између различитих класа комплексних система. Главне области физике којима се Центар бави су квантна статистичка физика, теорија кондензованог стања, квантна механика, статистичка физика, математичка физика и нелинеарна динамика.

Теме истраживања

Динамика ултрахладних атома, јако корелисани квантни системи, поларни у моделним системима и реалним материјалима, нумеричко моделирање комплексних система, структура, динамика, и функција биолошких и социо-економских система.

Опрема

PARADOX кластер је заједничко име за рачунарску опрему високих перформанси, која представља главни ресурс у домену опреме Центра за изучавање комплексних система. PARADOX кластер је далеко највећи појединачни рачунарски ресурс унутар академске заједнице Србије, и српским истраживачима је доступан кроз националну Грид виртуелну организацију АЕГИС.

Истраживачи

У Центру ради 37 истраживача.

Руководилац центра за изучавање комплексних система је др Антун Балаж.