Центар за фотонику

Пратећи најсавременије научноистраживачке трендове,  истрживачи Центра за фотонику Института за физику у Београду  се, између осталог,  баве  квантном и нелинеарном оптиком, биофотоником, биофизиком, фотонским материјалима, ласерском  спектроскопијом и компјутерским симулацијама са применама у биомедицини.

Теме истраживања

Стиснута стања, четвороталасно мешање моделима који описују простирање кохерентног зрачења кроз материјалне средине, закони одржања, сударни процеси у плазми, електронске дисперзије дводимензионих материјала, магнетометрија, интеракција светлости са биофотонским структурама, холографски генерисане структуре у фотоосетљивом биополимеру, детекција инфрацрвеног зрачења путем дигиталне холографске интерферометрије, биофотоника и биомиметика, динамика нелинеарних система, испитивање фото(био)хемијских особина хемоглобина и осликавање необележених еритроцита, развој нових биомаркера заснованих на наночестицама ап конверотра, In vivo  осликавање и ћелијска хирургија кончастих гљива, примена миркоскопије на другом хармонику (Second Harmonic Generation microscopy)  за квантификацију неуређености влакна колагена у ткиву хуманог колона гљива, примена нелинеарних оптичких техника на осликавање зубног ткива, развој супер резолуционе микроскопије помоћу структурисаног осветљавања, развој временски разложене квантитативне микроскопске методе засноване на флуоресцентној корелационој спектроскопији

Опрема

Центар за фотонику се састоји од осам савремено опремљених лабораторија у којима се спроводе  иновативна истраживања у области фотонике и сродним мултидисциплинарним областима. 

Истраживачи

У Центру раде 42 истраживача у оквиру осам лабораторија. 

Руководилац Центра за фотонику је др Душан Арсеновић.