Центар за неравнотежне процесе

Активности у Центру за неравнотежне процесе су усмерене на нумеричко и експериментално проучавање неравнотежних плазми, њихове примене у биотехнологијама, медицини, пољопривреди, нанотехнологијама итд. као и на теме везане за физику елементарних честица и проблеме три тела.

Теме истраживања

Извори и карактеризација високофреквентних пражњења на ниским притисцима и атмосферском притиску; примене неравнотежних плазми у медицини, биологији и пољопривреди; дизајн, дизајн, дијагностика и примене извора плазме на атмосферском притиску за третмане течности; моделовање пробоја у радиофреквенцијским пољима и модел еквивалентног електричног кола неравнотежних атмосферских плазми; пробој и развој пражњења у високофреквентним пољима; физика и статистика пробоја и слабострујних DC пражњења; сударни и транспортни процеси наелектрисаних честица у гасовима и софткондензованој материји; моделовање транзијентних плазми и високоенергијских феномена у планетарним атмосферама; моделовање стримерских пражњења у гасовима и течностима; моделовање гасних детектора честица високих енергија; развој скупова пресека за расејање честица на основу транспортних коефицијената; физика елементарних честица; квантномеханички проблем три тела; проблем три тела у Њутновој механици.

Истраживачи

У Центру ради 18 истраживача.

Руководилац Центра за неравнотежне процесе је др Невена Пуач.