Лабораторије

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КВАНТНУ И АТОМСКУ ОПТИКУ

Руководилац: др Душан Арсеновић

ГРУПА ЗА ГРАВИТАЦИЈУ, ЧЕСТИЦЕ И ПОЉА

Руководилац: др Бранислав Цветковић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРИМЕНУ РАЧУНАРА У НАУЦИ

Руководилац: др Антун Балаж

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА 2Д МАТЕРИЈАЛЕ

Руководилац: др Ивана Милошевић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОФОТОНИКУ

Руководилац: др Дејан Пантелић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕТАМАТЕРИЈАЛЕ

Руководилац: др Жељка Никитовић
Руководилац: др Милан Петровић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НЕЛИНЕАРНУ ФОТОНИКУ

Руководилац: др Драгана Јовић Савић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕЗОСКОПСКУ ФИЗИКУ

Руководилац: др Радомир Жикић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АТОМСКЕ СУДАРНЕ ПРОЦЕСЕ

Руководилац: др Ненад Симоновић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФИЗИКУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Руководилац: др Зоран Мијић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФИЗИКУ ВИСОКИХ ЕНЕРГИЈА

Руководилац: др Лидија Живковић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФОТОАКУСТИКУ

Руководилац: др Драган Маркушев
Руководилац: др Зоран Поповић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОФИЗИКУ

Руководилац: др Александар Крмпот

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АСТРОФИЗИКУ И ФИЗИКУ ЈОНОСФЕРЕ

Руководилац: др Љубинко Игњатовић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НАНОСТРУКТУРЕ

Руководилац: др Зорана Дохчевић Митровић

НИСКОФОНСКА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА НУКЛЕАРНУ ФИЗИКУ

Руководилац: др Владимир Удовичић

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БИОМИМЕТИКУ

Руководилац: др Саша Лазовић