Лабораторија за биомедицинске симулације

Научне активности лабораторије су усмерене на развој софтверског пакета SimSurgery за тродимензионалну симулацију различитих хируршких интервенција као што су, на пример, микроталасна аблација, радиофрекфентна аблација, итд. Одређивање оптималних услова, под којима би се поменуте интервенције одвијале, омогућило би планирање ефикасних и минимално инвазивних процедура, као и оптимизацију медицинске опреме. Осим резултата који би имали велики значај за биомедицинске примене, очекујемо и значајне научне резултате који ће допринети јачању постојећих и успостављању нових сарадњи са групама у земљи и иностранству.

Наши истраживачи

др Марија Радмиловић-Рађеновић, научни саветник
др Никола Бошковић, научни сарадник

Спољни сарадник

др Бранислав Рађеновић, научни саветник у пензији

Тренутни пројекти

  • „SimSurgery– Multiphysics Software Package for Simulation of Electrosurgical Procedures“ (Пројекат у оквиру  програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије; 2022. година; руководилац пројекта: Марија Радмиловић-Рађеновић)
  • „Vacuum breakdown characteristics of micrometric gaps between noble metal electrodes powered by direct-current and pulsed electric field“ (Пројекат билатералне сарадње са Републиком Словачком; у оквиру  програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије; 2022. година; руководилац пројекта: Марија Радмиловић-Рађеновић)

Европска заједница физичара је у свом часопису Europhysics News у издању из јуна 2022. године (https://epn.eps.org/epn-53-3/#12), посвећеном медицинској физици, објавила текст о раду истраживача Института за физику у Београду окупљених око пројекта SimSurgery, којим руководи др Марија Радмиловић-Рађеновић из Института за физику у Београду. 

Најрелевантније референце

  • Radmilović-Radjenović, M.; Sabo, M.; Prnova, M.; Šoltes, L.; Radjenović, B. Finite Element Analysis of the Microwave Ablation Method for Enhanced Lung Cancer Treatment. Cancers 202113, 3500. https://doi.org/10.3390/cancers13143500
  • Radjenović, B.; Sabo, M.; Šoltes, L.; Prnova, M.; Čičak, P.; Radmilović-Radjenović, M. On Efficacy of Microwave Ablation in the Thermal Treatment of an Early-Stage Hepatocellular Carcinoma. Cancers 202113, 5784. https://doi.org/10.3390/cancers13225784
  • Radmilović-Radjenović, M.; Bošković, N.; Sabo, M.; Radjenović, B. An Analysis of Microwave Ablation Parameters for Treatment of Liver Tumors from the 3D-IRCADb-01 Database. Biomedicines 202210, 1569. https://doi.org/10.3390/biomedicines10071569