Лабораторија за атомске сударне процесе

Лабораторију за атомске сударне процесе (ЛАСП, енг. LACP) основао је проф. акад. др Милан Курепа шездесетих година прошлог века. Захваљујући његовом вођству лабораторија је стекла међународну репутацију у области судара електрона са атомима и молекулима. Садашња лабораторија настала је 2010. године спајањем оригиналне лабораторије, чији фокус су била експериментална истраживања, са групом за теоријску атомску физику Института за физику. У то време и касније лабораторију је водио др Братислав Маринковић.

Области истраживања Лабораторије су: сударни процеси електрона са атомима и молекулима (експеримент/теорија), ласерски индукована спектроскопија (експеримент), интеракција синхротронског зрачења са молекулима (експеримент) и интеракција јаких поља са атомским системима у општем случају (теорија). Значајна област истраживања лабораторије је и квантна теорија информација (квантне тачке, квантне корелације, квантно рачунарство). Тренутно постоје три главне експерименталне поставке: Електронски спектрометар за угаоне дистрибуције (UGRA), Временски разложена ласерски индукована спектроскопија (TR-LIS) и Омикронски полулоптасти анализатор високе резолуције (OHRHA). Акумулирано је велико искуство у дизајнирању електронских спектрометара, формирању електронских снопова, детекцији честица, као и у технологији високог вакуума. Истраживачи који раде на експерименту сарађују са другим експерименталним групама у области синхротронског зрачења на инсталацијама SOLEIL (Француска) и ELETTRA (Италија).

Руководилац лабораторије је др Ненад Симоновић, научни саветник.