[:sr]На Институту за физику у Београду активно се ради на чак 28 пројеката министарства задуженог за науку. Међу овим националним пројектима, Институт руководи са 17 пројеката, док преосталих 11 воде друге институције.

Национални пројекти покривају пун ангажман истраживача Института за физику у периоду од 2011. до 2018. године:

 • 62.2% ангажмана је на пројектима основних истраживања (ОИ),
 • 36.3% на интегралним интердисциплинарним истраживањима (ИИИ),
 • 1.5% на пројектима технолошког развоја (ТР).

Погледајте листу пројеката министарства задуженог за науку којима руководи Институт за физику (у загради је дат ефективни број ангажованих истраживача који је добијен дељењем укупног годишњег броја истраживач месеци са 12):

 

 • ОИ171017 – Моделирање и нумеричке симулације сложених вишечестичних система (25,50)
  Руководилац пројекта: др Антун Балаж

 

 • ОИ171037 – Фундаментални процеси и примене транспорта честица у неравнотежним плазмама, траповима и наноструктурама (12,25)
  Руководилац пројекта: др Зоран Петровић

 

 • ОИ171020 – Физика судара и фотопроцеса у атомским (био)молекулским и нанодимензионим системима (9.67)
  Руководилац пројекта: др Братислав Маринковић

 

 • ОИ171004 – ATLAS експеримент и физика честица на LHC енергијама (5,75)
  Руководилац пројекта: др Лидија Живковић

 

 • ОИ171033 – Електронске, транспортне и оптичке особине нанофазних материјала (5,00)
  Руководилац пројекта: др Радомир Жикић

 

 • ОИ171038 – Холографске методе генерисања специфичних таласних фронтова за ефикасну контролу квантних кохерентних ефеката у интеракцији атома и ласера (7,25)
  Руководилац пројекта. др Дејан Пантелић

 

 • ОИ171005 – Физика уређених наноструктура и нових материјала у фотоници (11,17)
  Руководилац пројекта: др Радош Гајић

 

 • ОИ171006 – Нелинеарна динамика локализованих самоорганизованих структура у плазми, нано-композитним материјалима, течним и фотоничним кристалима и ултра хладним кондензатима (3,00)
  Руководилац пројекта: др Душан Јовановић

 

 • ОИ171031 – Физичке импликације модификованог простор-времена (8.83)
  Руководилац пројекта: др Маја Бурић

 

 • ОИ171032 – Физика наноструктурних оксидних материјала и јако корелисаних система (6,42)
  Руководилац пројекта: др Зорана Дохчевић-Митровић

 

 • ОИ171014 – Спектроскопска дијагностика нискотемпературне плазме и гасних пражњења: облици спектралних линија и интеракција са површинама (3,67)
  Руководилац пројекта: др Соња Јовићевић

 

 • ОИ171036 – Нелинеарна фотоника нехомогених средина и површина (3,75)
  Руководилац пројекта: др Драгана Јовић Савић

 

 • ИИИ45016 – Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних структура у биомедицини и информатици (15,25)
  Руководилац пројекта: др Бранислав Јеленковић

 

 • ИИИ45003 – Оптоелектронски нанодимензиони системи – пут ка примени (14,00)
  Руководилац пројекта: др Небојша Ромчевић

 

 • ИИИ41011 – Примене нискотемпературних плазми у биомедицини, заштити човекове околине и нанотехнологијама (9.25)
  Руководилац пројекта: др Невена Пуач

 

 • ИИИ45018 – Наноструктурни мултифункционални материјали и нанокомпозити (11,08)
  Руководилац пројекта: др Зоран Поповић

 

 • ТР32024 – Реконфигурабилне, мултибанд и скениране антене на бази метаматеријала за бежичне комуникационе системе и сензоре (4,42)
  Руководилац пројекта: др Бранка Јокановић

[:]