[:sr]На Институту за физику се реализује 28 пројекат министарства задуженог за науку. Међу овим националним пројектима, 11 пројакат воде друге институције, док са 17 пројеката руководи Институт .

Национални пројекти којима руководе друге институције покривају 17.1% ангажмана истраживача са Института за физику у Београду у периоду од 2011. до 2018. године.

Погледајте листу ових пројеката министарства задуженог за науку (у загради је дат ефективни број ангажованих истраживача са Института који је добијен дељењем укупног годишњег броја истраживач-месеци са 12):

 

 • ОИ171002 – Нуклеарне методе истраживања ретких догађаја и космичких зрачења (6,67)

 

 • ОИ174031 – Примена рачунарске технике у експерименталној физици чврстог стања (1,00)

 

 • ОИ171016 – Атомски сударни процеси и фотоакустичка спектрометрија молекула и чврстих тела (1,83)

 

 • ОИ176002 – Утицај судара на спектре астрофизичке плазме (2,67)

 

 • ОИ174012 – Геометрија, образовање и визуелизација са применама (0.75)

 

 • ОИ173052 – Биоинформатички методи за детекцију промотера и теоријско моделовање генских кола (0,42)

 

 • ОИ176021 – Видљива и невидљива материја у блиским галаксијама: теорија и посматрања (0,33)

 

 • ИИИ41028 – Интегрална студија идентификације регионалних генетских фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији (1,25)

 

 • ИИИ43002 – Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима (1,33)

 

 • ИИИ44002 – Астроинформатика: примена ИТ у астрономији и сродним дисциплинама (1,25)

 

 • ТР37019 – Електродинамика атмосфере у урбаним срединама Србије (0,17)

[:]