Међународни пројекти

CA18210

Окупљањем истраживача из различитих области акција има за циљ да допринесе разумевању физиологије воћа што треба да доведе боље контроле квалитета и дужег рока трајања након бербе. Истраживање имплементира напредне методологије и концепте и промовише обуку у коришћењу најсавременијих технологија…

CA18212

Акција има за циљ развијање и коришћење потенцијала горњег опсега алата за откривање везе између почетног преноса енергије у интеракцијама између изолованих молекула или кластера фотона, електрона или тешких честица и молекуларне динамике у неистраженим временским доменима.