Међународни пројекти

CA18120

Како расте притисак да задовољи еколошку ефикасност, авионска индустрија тежи суперлаким структурама и да композитни материјали замене алуминијум. Слично се дешава и у другим областима индустрије, али употреба ових материјала још увек доноси и одређене изазове, првенствено у њиховом спајању.…

CA18222

Мрежа координише експерименталним и теоријским напорима да се искористи велики потенцијал атосекундних техника у хемији са циљем дизнајирања нових стратегија за контролу миграција наелектрисања у молекулима. Ова способност ће се користити за селективно разбијање и формирање хемијских веза отварајући нове…

CA16214

Недавно откриће гравитационих таласа омогућиће у наредним годинама увид у раније невидљиве делове универзума. То ће разоткрити физику неутронских звезда које су јединствене лабораторије у којима се могу испитати различити феномени. Проучавање ових објеката захтева мултидисциплинарни приступ па акција има…

CA16215

Циљ пројекта је повезивање истраживача који изучавају сепрационе процесе, баве се хемометриком, инжењера и других научника са крајњим корисницима који немају знања из аналитичке хемије и са произвођачима инструмената. Акција треба да обезбеди платофрму где се аналитичке потребе у примењеним…

CA16218

Суперпроводне технологије су главни кандидати за претварање квантних ефеката у уређаје и апликације. Акумулирано знање добијено вишедеценијским радом на разумевању суперпроводности омогућује истраживачима да експериментишу са дизајном конторлишући релевантне параметре у уређајима. Нова област је у успону а крајњи циљ…

CA18235

Атмосферски гранични слој је слој најближи Земљиној површини и у њему се одвија највећи део људских активности. Мада је значајан његов утицај на временске прилике, квалитет ваздуха и климу, мреже површинских сензора и сателитска посматрања не пружају довољно информација о…

CA16223

Лимфобластна леукемија и лимфом представљају око 40 одсто свих дечјих карцинома, али су узроци још увек непознати. Проучавање основних биолошких механизама код пацијената са генетским предиспозицијама би требало да побољша разумевање. Неопходна је међународна сарадња, а ова акција је фокусирана…

CA17120

Циљ акције је повезивање истраживачких група широм Европе како би се стимулисала нова, иновативна и интердисциплинарна истраживања из области хемобрионике. То се постиже изградњом мостова између различитих заједница како би се постигло разумевање физичких, хемијских и биолошких својстава самоорганизованих процеса…

CA17106

Европска збирка природних наука садржи око 1,5 милијарде биолошких и геолошких објеката који представљају биодиверзитет Земље. Циљ акције је да негује кооперативну мрежу Европе како би се подржале истраживачке активности и олакшао трансфер знања и технологија везаних за природњачке колекције.

CA19131

Идеја пројекта је разумевање прошлости кроз призму коришћења текстила, односно кроз истраживање технологије, економије и културе Европе. Пројекат треба да омогући да се формулишу и визуализују нови погледи на то како се технологија развијала и како је текстил постао израз…