IPB

04. септембра 2022.

Акција има за циљ развијање и коришћење потенцијала горњег опсега алата за откривање везе између почетног преноса енергије у интеракцијама између изолованих молекула или кластера фотона, електрона или тешких честица и молекуларне динамике у неистраженим временским доменима.