IPB

04. септембра 2022.

Идеја пројекта је разумевање прошлости кроз призму коришћења текстила, односно кроз истраживање технологије, економије и културе Европе. Пројекат треба да омогући да се формулишу и визуализују нови погледи на то како се технологија развијала и како је текстил постао израз идентитета.