IPB

04. септембра 2022.

Циљ пројекта је повезивање истраживача који изучавају сепрационе процесе, баве се хемометриком, инжењера и других научника са крајњим корисницима који немају знања из аналитичке хемије и са произвођачима инструмената. Акција треба да обезбеди платофрму где се аналитичке потребе у примењеним областима сусрећу са експертизом. На тај начин се промовише и свест о потенцијалним јефтинијим аналитичким техникама.