IPB

Представљање пројеката Зеленог фонда

21. новембра 2018.

У оквиру семинара Лабораторије за физику животне средине, у петак, 30. новембра 2018. године, у 12 сати, у сали „Звонко Марић“ на Институту за физику у Београду биће представљени резултати пројеката Зеленог фонда на којима учествују истраживачи ове Лабораторије:

1) Мапирање извора токсичних, мутагених и канцерогених испарљивих органских једињења на територији Града Београда (https://bpm.ipb.ac.rs)

2) Временске варијације и просторне карактеристике присуства испарљивих органских једињења и атмосферских честица у широј зони
Београда – Реализација кампање фиксног и мобилног прикупљања података током грејне сезоне са аналитичким инструментима минутне резолуције,

3) Студија изводљивости имплементације националне мреже за континуално и аутоматизовано праћење значајних параметара из домена заштите животне средине.

Пројекти се финансирају из Зеленог Фонда за 2018. годину Министарства за заштиту животне средине Републике Србије.