IPB

Три пројекта Зеленог фонда на Институту

07. новембра 2018.

[:sr]

Институт за физику у Београду учествује у три пројекта који се у 2018. години финансирају из Зеленог фонда Министарства за заштиту животне средине Републике Србије. Пројекат који је припремила Лабораторија за физику животне средине (на слици) освојио је средства на овогодишњем јавном конкурсу за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине, али су средства добила још два пројекта где ова Лабораторија нашег Института није носилац, али као партнер учествује у реализацији.

Конкурс Зеленог фонда је објављен 30. августа, а након што је утврђена коначна ранг листа, министар заштите животне средине је пре две недеље донео Одлуку о утврђивању коначне ранг листе студија и пројеката за суфинансирање из средстава Зеленог фонда. Институт за физику у Београду се као носилац пројекта нашао међу 22 институције на овој ранг листи са студијом којој је одобрено финансирање у износу 1.644.000 динара.

Наиме, пројекат „Мапирање извора токсичних, мутагених и канцерогених испарљивих органских једињења на територији Града Београда“ реализоваће Лабораторија за физику животне средине Института за физику, а партнери су Електротехнички факултет и Универзитет Сингидунум. Циљ пројекта је успостављање јединственог система за мапирање, карактеризацију извора и предвиђање динамике концентрација токсичних, мутагених и канцерогених загађујућих материја у ваздуху на подручју урбане средине Града Београда.

Уз овај пројекат, истраживачи из Лабораторија за физику животне средине Института – Андреја Стојић који руководи пројектом, Мирјана Перишић, Гордана Вуковић и Зоран Мијић – учествују на још два пројекта којима су одобрена средства из Зеленог фонда. Такав је пројекат „Студија изводљивости имплементације националне мреже за континуално и аутоматизовано праћење значајних параметара из домена заштите животне средине” који води Електротехнички факултет, са партнерима Институт за нуклеарне науке Винча и Институт за физику, а коме је одобрено 3,5 милиона динара.

Такође, пројекат “Временске варијације и просторне карактеристике присуства испарљивих органских једињења и атмосферских честица у широј зони Београда – Реализација кампање фиксног и мобилног прикупљања података током грејне сезоне са аналитичким инструментима минутне резолуције” који води Институт за нуклеарне науке Винча, а где је Институт за физику партнер, добио је средства у вредности 4,6 милиона динара.

Сазнајте више о Лабораторији за физику животне средине
Сазнајте више о Ранг листи пројеката Зеленог фонда за 2018. годину

[:]