IPB

Пројекти Зеленог фонда

05. децембра 2018.

[:sr]
У петак, 30. новембра 2018. године, у 12 сати, у сали „Звонко Марић“ у Институту за физику у Београду, истраживачи Лабораторије за физику животне средине одржали су семинар поводом представљања пројеката Зеленог фонда за 2018. годину. Пројекте суфинансира Министарство за заштиту животне средине Републике Србије, у оквиру јавног конкурса за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области животне средине у 2018. години.

Представљене су активности и резултати пројеката:

1) „Мапирање извора токсичних, мутагених и канцерогених испарљивих органских једињења на територији Града Београда” (https://bpm.ipb.ac.rs/), др Андреја Стојић, руководилац пројекта;

2) „Временске варијације и просторне карактеристике присуства испарљивих органских једињења и атмосферских честица у широј зони Београда – Реализација кампање фиксног и мобилног прикупљања података током грејне сезоне са аналитичким инструментима минутне резолуције” (https://vin.bg.ac.rs/beoairdata/), др Мирјана Перишић, координатор пројекта из Института за физику; и

3) „Студија изводљивости имплементације националне мреже за континуално и аутоматизовано праћење значајних параметара из домена заштите животне средине”, др Гордана Вуковић, координатор пројекта из Института за физику.

Семинару су присуствовали истраживачи Института за физику, сарадници из партнернских установа на пројектима (Универзитет Сингидунум, Институт за нуклеарне науке “Винча”, Електротехнички факултет) и представници Министарства за заштиту животне средине Републике Србије.

ФОТО-ГАЛЕРИЈА

[:]