IPB

Институт за физику у пројекту Европског савета за иновације

05. априла 2023.

Европски савет за иновације објавио је у понедељак, 3. априла 2023. године списак пројеката са великим утицајем у кључним областима технологије. Европска комисија је одабрала 44 пројекта која ће финансирати са укупно 167 милиона евра у оквиру позива 2022 EIC Pathfinder. Међу изабраним пројектима је и пројекат ARTEMIS у оквиру ког истраживачи Института за физику у Београду сарађују са колегама из десет научних установа из шест европских држава.

Истраживачи Института за физику у Београду који учествују у пројекту су др Бранко Коларић, др Дарко Васиљевић, др Марија Радмиловић Рађеновић и др Бојана Бокић, а са њима су у тиму и др Маја Pagnacco са Института за хемију, технологију и металургију, и машински инжењер др Марина Симовић Павловић.

Европска комисија је отворила престижни позив Pathfinder у оквиру програма Хоризонт Европа, а позив је намењен пројектима који треба да трасирају будући развој науке. Конкурсом је дефинисано шест области у којима треба да се оствари напредак, а пројекат под називом „Молекуларни материјали за интегрисане квантне изворе светлости на чипу“, чији је акроним ARTEMIS, прихваћен је у области квантне информатике и сензора. Пројекат ће трајати 48 месеци, а држава координатор је Италија.

Пројекат ARTEMIS је мотивисан хитном потребом за новим квантним изворима са свестраношћу, флексибилношћу и перформансама које до сада нису постигнуте. Пројекат предлаже фундаментална истраживања у правцу развоја интеграбилних појединачних и испрепетених фотонских извора на бази металорганских молекуларних једињења. Идеја је да флексибилни металоргански материјали замене традиционалне квантне фотонске изворе засноване на неорганским кристалима.

Планирано је да уређаји и методе развијени у оквиру овог пројекта доведу до фотонских извора са конкурентним перформансама у смислу кохрерентности, ефикасности, скалабилности и цене. То би довело, како аутори пројекта тврде, до фундаменталног продора у развоју квантне технологије утирући пут њеном излажењу из лабораторије у стварни свет.