IPB

др Саша Дујко, изванредан рецензент

12. маја 2021.

Британска издавачка кућа IOP Publishing која се бави публиковањем научних часописа, књига и радова, прогласила је др Сашу Дујка, научног саветника из Института за физику у Београду изванредним рецензентом за 2020. годину. Др Дујко је ово признање добио за свој рад на рецензији радова у Plasma Sources Science and Technology, водећем светском часопису за физику ниско-температурске плазме и јонизоване гасове.

Часопис је посвећен фундаменталној физици, а у њему се објављују и теоријски и експериментални радови, као и резултати добијени применом рачунарских симулација. Један од задатака часописа је да повеже савремене технологије и примене плазме са физиком фундаменталних процеса на микроскопском нивоу.

Др Саша Дујко, који је у досадашњој каријери рецензирао велики број радова у домаћим и међународним часописима, као и докторске дисертације, пројекте и COST акције, припрему стручне рецензије види као једну од најважнијих активности у научно-истраживачком раду. „Рецензије су важан контролни механизам за проверу ваљаности истраживачког рада и академске веродостојности постигнутих резултата“, објашњава др Дујко.

Редовно рецензирање др Дујко види и као прилику за развој сопствених идеја и вештина и сагледавање свог истраживачког рада из нове перспективе и промишљање о његовим предностима и недостацима у односу на рад других колега. „Рецензирати радове у којима истраживачи презентују резултате својих најновијих истраживања и тестирају нове трендове и идеје, изазован је задатак у који улажете не само свој лични кредибилитет и репутацију, већ и репутацију Института за физику у Београду који на известан начин представљате“, каже др Дујко.