IPB

Потписан Колективни уговор Института за физику у Београду

10. марта 2020.

Репрезентативни синдикат и Институт за физику у Београду потписали су, у среду, 4. марта 2020. године, Колективни уговор којим се уређују права, обавезе и одговорности из области рада и радних односа и друга питањаод значаја за запослене и послодавца.

У преговорима ради закључивања уговора учествовали су представници репрезентативног синдиката: председник др Дарко Васиљевић, секретар др Радмила Панајотовић и представник Синдиката запослених у научноистраживачкој делатности Србије Милена Миловановић; и представници Института: заменик директора др Антун Балаж, секретар Миомир Ердељановић и руководилац Одељења за правне послове Ана Радовић.

Колективним уговором су у великој мери утврђена већа права запослених од оних које је законодавац прописао. Између осталог, овим документом је дефинисана могућност рада од куће у случају болести или другог оправданог разлога, повећан је максималан број дана годишњег одмора, увећан је износ накнаде зараде за време одсуствовања и утврђене су нове годишње награде за запослене.

Колективни уговор Института за физику у Београду
Закључак о преговорима ради закључења Колективног уговора Института за физику у Београду